ارسال پارامتر به صورت ارجاع در زبان C++ – آموزش زبان C++

cpp passing parameters by references 4456 ارسال پارامتر به صورت ارجاع در زبان C++  آموزش زبان C++

ارسال پارامتر به صورت ارجاع در زبان C++

در بخش های قبلی در مورد نحوه ارسال پارمترها با استفاد از اشاره گر را بررسی کرده ایم. در این بخش نحوه ارسال پارامترها به صورت ارجاع در زبان C++ را بررسی خواهیم کرد.

مثال زیر نحوه ارسال پارامتر به تابع به روش ارجاع را نشان می دهد:

#include <iostream>
using namespace std;
// function declaration
void swap(int& x, int& y);
int main () {
  // local variable declaration:
  int a = 100;
  int b = 200;
  cout << "Before swap, value of a :" << a << endl;
  cout << "Before swap, value of b :" << b << endl;
  /* calling a function to swap the values.*/
  swap(a, b);
  cout << "After swap, value of a :" << a << endl;
  cout << "After swap, value of b :" << b << endl;
  return 0;
}
// function definition to swap the values.
void swap(int& x, int& y) {
  int temp;
  temp = x; /* save the value at address x */
  x = y;  /* put y into x */
  y = temp; /* put x into y */
  return;
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C++ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Before swap, value of a :100
Before swap, value of b :200
After swap, value of a :200
After swap, value of b :100

نوشته ارسال پارامتر به صورت ارجاع در زبان C++ – آموزش زبان C++ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *