ارسال اشاره گر به تابع در زبان C++ – آموزش زبان C++

cpp passing pointers to functions 4419 ارسال اشاره گر به تابع در زبان C++  آموزش زبان C++

ارسال اشاره گر به تابع در زبان C++

در زبان برنامه نویسی C++  می توانید یک اشاره گر به عنوان آرگومان به یک تابع بفرستید. برای این کار فقط کافیست پارامتر تابع را از نوع اشاره گر تعریف کنید.

در مثال زیر ما یک اشاره گر از نوع unsigned long به تابع ارسال می کنیم سپس مقدار آن را درون تابع تغییر می دهیم.

#include <iostream>
#include <ctime>
using namespace std;
void getSeconds(unsigned long *par);
int main () {
  unsigned long sec;
  getSeconds( &sec );
  // print the actual value
  cout << "Number of seconds :" << sec << endl;
  return 0;
}
void getSeconds(unsigned long *par) {
  // get the current number of seconds
  *par = time( NULL );
  
  return;
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C++ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Number of seconds :1294450468

مثال زیر می تواند یک اشاره گر و یک آرایه را به عنوان پارامتر قبول کند:

#include <iostream>
using namespace std;
// function declaration:
double getAverage(int *arr, int size);
int main () {
  // an int array with 5 elements.
  int balance[5] = {1000, 2, 3, 17, 50};
  double avg;
  // pass pointer to the array as an argument.
  avg = getAverage( balance, 5 ) ;
  // output the returned value 
  cout << "Average value is: " << avg << endl; 
  return 0;
}
double getAverage(int *arr, int size) {
  int i, sum = 0;    
  double avg;     
  for (i = 0; i < size; ++i) {
   sum += arr[i];
  }
  avg = double(sum) / size;
  return avg;
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Average value is: 214.4

نوشته ارسال اشاره گر به تابع در زبان C++ – آموزش زبان C++ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *