آرایه های دنباله دار (Jagged) در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

csharp jagged arrays 4496 تصویر

آرایه های دنباله دار (Jagged) در زبان سی شارپ

آرایه دنباله دار به آرایه ای گفته می شود که خود از آرایه ای دیگر تشکیل شده است. برای نمونه یک آرایه دنباله دار با نام scores و از نوع int به صورت زیر اعلان می شود:

int [][] scores;

همان طور که در بخش آرایه ها گفتیم، اعلان یک آرایه حافظه را اشغال نمی کند. به منظور ایجاد آرایه بالا باید مانند نمونه زیر عمل کنید:

int[][] scores = new int[5][];
for (int i = 0; i < scores.Length; i++) {
  scores[i] = new int[4];
}

آرایه های دنباله دار را به صورت زیر هم می توان مقدار دهی کرد:

int[][] scores = new int[2][]{new int[]{92,93,94},new int[]{85,66,87,88}};

در کد فوق، آرایه scores خود از دو آرایه تشکیل شده است که scores[0] سه عنصر و scores[1] هم چهار عنصر از نوع int دارد.

مثال

مثال زیر نحوه استفاده از آرایه دنباله دار را نشان می دهد:

using System;
namespace ArrayApplication {
  class MyArray {
   static void Main(string[] args) {
     /* a jagged array of 5 array of integers*/
     int[][] a = new int[][]{new int[]{0,0},new int[]{1,2},
      new int[]{2,4},new int[]{ 3, 6 }, new int[]{ 4, 8 } };
     int i, j;
     /* output each array element's value */
     for (i = 0; i < 5; i++) {
      for (j = 0; j < 2; j++) {
        Console.WriteLine("a[{0}][{1}] = {2}", i, j, a[i][j]);
      }
     }
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

a[0][0]: 0
a[0][1]: 0
a[1][0]: 1
a[1][1]: 2
a[2][0]: 2
a[2][1]: 4
a[3][0]: 3
a[3][1]: 6
a[4][0]: 4
a[4][1]: 8

نوشته آرایه های دنباله دار (Jagged) در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *