سورس حرکت قطار با OpenGL به زبان C++

train simulator in opengl using cpp 5120 تصویر

سورس حرکت قطار با OpenGL به زبان C++

در این بخش سورس حرکت قطار با OpenGL را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از زبان برنامه نویسی C++ نوشته شده است. سورس کد این پروژه برای یاد گیری چگونگی ساخت بازی های دو بعدی در OpenGL مناسب می باشد و می توانید با مشاهده آن چیز های زیادی بیاموزید. در ادامه می توانید توضیحات و تصاویر مربوط به این برنامه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

در این پروژه OpenGL، بعد از اجرا شدن برنامه، یک قطار از سمت راست به سمت چپ حرکت می کند و هنگامی تمامی واگن های آن از رد شوند، دوباره از سمت راست شروع به حرکت می کنند.

در زیر توابع استفاده شده در این پروژه را مشاهده می کنید:

 • تابع cylinder_draw: برای رسم چرخ های قطار استفاده می شود.
 • تابع electricwire: برای رسم کابلی که از قطار به سیم برق وصل شده است، استفاده می شود.
 • تابع circle_draw: برای رسم دایره های استفاده شده در برنامه استفاده می شود.
 • تابع Track: برای رسم ریلی که قطار بر روی آن حرکت می کند، استفاده می شود.
 • تابع mykey: برای مدیریت کلید های فشار داده شده استفاده می شود.
 • تابع misplay: برای نمایش اشیاء موجود در صفحه استفاده می شود.
 • تابع myinit: برای آماده سازی بخش های مختلف برنامه استفاده می شود.
 • تابع train: برای رسم شکل ظاهری قطار استفاده می شود.
 • تابع sky: برای رسم آسمان آبی مورد استفاده قرار می گیرد.

train simulator in opengl using cpp 5120 1 تصویر

قسمت های از سورس پروژه:

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <gl\glut.h>
int m;
int p, q, r;
int count = 0;
GLint x = 50, y = 50, xx = 0, theta = 0;
int i, j;
int s = 0;
void test();
void *currentfont;
void draw_pixel(GLint cx, GLint cy)
{
	glColor3f(0.45, 0.45, 0.45);
	glBegin(GL_POINTS);
	glVertex2i(cx, cy);
	glEnd();
}
void plotpixels(GLint h, GLint k, GLint x, GLint y)
{
	draw_pixel(x + h, y + k);
	draw_pixel(-x + h, y + k);
	draw_pixel(x + h, -y + k);
	draw_pixel(-x + h, -y + k);
	draw_pixel(y + h, x + k);
	draw_pixel(-y + h, x + k);
	draw_pixel(y + h, -x + k);
	draw_pixel(-y + h, -x + k);
}
void circle_draw(GLint h, GLint k, GLint r)
{
	GLint d = 1 - r, x = 0, y = r;
	while (y>x)
	{
		plotpixels(h, k, x, y);
		if (d<0)
			d += 2 * x + 3;
		else
		{
			d += 2 * (x - y) + 5;
			--y;
		}
		++x;
	}
	plotpixels(h, k, x, y);
}
void cylinder_draw(GLint xc)
{
	GLint r = 15, yc = 50;
	circle_draw(xc, yc, r);
	circle_draw(xc + 115, yc, r);
	circle_draw(xc + 185, yc, r);
	circle_draw(xc + 225, yc, r);
	circle_draw(xc + 310, yc, r);
	circle_draw(xc + 350, yc, r);
	circle_draw(xc + 57, yc, r);
}
void electricwire()
{
	glBegin(GL_LINES);
	glColor3f(0, 0, 0);
	glVertex2f(-1000, 200);
	glVertex2f(5000, 200);
	glEnd();
	glBegin(GL_LINES);
	glColor3f(0, 0, 0);
	glVertex2f(-1000, 230);
	glVertex2f(5000, 230);
	glEnd();
	//glBegin(GL_LINES);
	//glVertex2f(750,300);
	//glVertex2f(1000,300);
	//glEnd();
	glFlush();
}
int main(int argc, char** argv)
{
	glutInit(&argc, argv);
	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
	glutInitWindowSize(800, 600);
	glutInitWindowPosition(300, 100);
	glutCreateWindow("SourceSara.Com | Train");
	glutDisplayFunc(display);
	glutKeyboardFunc(mykey);
	glutMouseFunc(mouse);
	glutIdleFunc(idle);
	myinit();
	glutMainLoop();
	return 0;
}

نکات

 • این پروژه در نرم افزار Visual Studio نسخه ۲۰۱۵ تست شده است و به خوبی کار می کند.
 • به منظور اجرای پروژه های OpenGL باید آن را بر روی IDE خود نصب کنید (آموزش نصب OpenGL).
 • در صورت نا مفهوم بودن بخشی از کد، می توانید در قسمت نظرات مطرح کنید تا برای شما توضیح داده شود.

نوشته سورس حرکت قطار با OpenGL به زبان C++ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *