سورس بازی تنیس به زبان C

tennis game in c 8036 تصویر

سورس بازی تنیس به زبان C

در این بخش سورس بازی تنیس به زبان C را برای شما آماده کرده ایم که در محیط نرم افزار Code::Blocks و به زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، تصاویر و همچنین فیملی از نحوه اجرا شدن پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

در این پروژه جالب بعد از اجرا شدن برنامه، محیط بازی در صفحه کنسول چاپ شده و توپ شروع به حرکت می کند. این بازی به صورت تک نفره نوشته شده است به این صورت که دسته سمت چپ توسط کاربر و دسته سمت راست توسط خود برنامه کنترل می شود. همانطور که احتمالا می دانید قانون بازی به این شکل است که اگر توپ به دیواره هر یک از بازیکنان برخورد کند، آن بازی کن می بازد. در این پروژه برای حرکت به سمت بالا کلید جهت دار بالا و برای حرکت به سمت پایین هم کلید جهت دار پایین در نظر گرفته شده است.

شما با مشاهده سورس کد این پروژه می توانید با نحوه ساخت بازی های ساده با استفاده از زبان برنامه نویسی سی آشنا شده و از مهارت کسب شده در سایر برنامه های خود استفاده کنید.

نکات

مواردی که باید برای درک بهتر سورس کد این پروژه با آن ها آشنا باشید:

 • متغیرها
 • توابع
 • عملگرها
 • حلقه ها

قسمت های از سورس کد

#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
//*************************
int raket_y = 11, raket_x = 15;
int score = 0;
int raket_c = 20;
int by = 15, bx = 15;
int k = 4;
char c = 'c';
void gotoxy(int x, int y)
{
  HANDLE consoleHandle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  COORD cursorCoord;
  cursorCoord.X = y;
  cursorCoord.Y = x;
  SetConsoleCursorPosition(consoleHandle, cursorCoord);
}
int main()
{
  print();
  char ch;
  long int i;
  while (1)
  {
    for (i = 0; i < 50000000; i++) {}
    if (!kbhit())
    {
      if (bx >= 29 || bx <= 11 || by >= 52 || by <= 16)
      {
        if (bx == 29)
          c = 'c';
        else if (by == 52)
        {
          c = 'd';
          raket_cum();
        }
        else if (bx == 11)
          c = 'a';
        else if ((bx == raket_x || bx == raket_x + 1 || bx == raket_x + 2) && by == raket_y + 1)
        {
          c = 'b';
          score++;
        }
        else if (by == 12)
        {
          move_ball();
          gotoxy(bx, by);
          printf("x");
          break;
        }
        set_ball();
      }
      move_ball();
    }
    else if (getch() == 224)
    {
      ch = getch();
      switch (ch)
      {
        case 77:
          if (raket_y <= 14)
            move_raket(0, 1);
          break;
        case 75:
          if (raket_y >= 12)
            move_raket(0, -1);
          break;
        case 72:
          if (raket_x >= 12)
            move_raket(-1, 0);
          break;
        case 80:
          if (raket_x <= 26)
            move_raket(1, 0);
          break;
      }
    }
  }
  gotoxy(32, 32);
  printf("The End...\n    Score= %d\n\n", score);
  return 0;
}

نوشته سورس بازی تنیس به زبان C اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *