سورس ضرب دو ماتریس به زبان C

multiply two matrix in c 7712 تصویر

سورس ضرب دو ماتریس به زبان C

در این بخش سورس ضرب دو ماتریس به زبان C را برای شما آماده کرده ایمکه در محیط Turbo C و در زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات مربوط به این پروژه را به همراه تصاویری از محیط برنامه مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

ماتریس (Matrix) به آرایش مستطیلی شکل از اعداد یا عبارات ریاضی که به صورت سطر و ستون در کنار هم قرار گرفته باشند، گفته می شود. هر سطر یا ستون یک ماتریس، یک بردار را تشکیل می دهد. عناصر تشکیل دهنده ماتریس دِرایه خوانده می شوند.

در این پروژه بعد از اجرا شدن برنامه، اندازه سطر و ستون ماتریس اول گرفته می شود و سپس کاربر باید مقادیر هر خانه از ماتریس اول را وارد کند. بعد از آن به همین ترتیب اندازه و مقادیر مربوط به ماتریس دوم هم از کاربر گرفته می شود و در نهایت برنامه حاصل ضرب دو ماتریس وارد شده را محاسبه کرده و در خروجی چاپ می کند.

شما با مشاهده سورس کد این پروژه می توانید با نحوه کار با آرایه های چند بعدی و عملگرها آشنا شده و مهارت برنامه نویسی خودتان را ارتقا دهید.

نکات

 • برای درک بهتر سورس کد این پروژه، باید با مباحث حلقه ها، توابع و عملگرها آشنایی داشته باشید.
 • برای اجرا این پروژه باید از نرم افزار Turbo C استفاده کنید.

قسمت های از سورس کد

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include <dos.h>
void p_key(void);
void about(void);
void main(void){
about();
int i,j,k,w,d,a[10][10],b[10][10],ar,ac,bc,br;
char ch;
w=1;
ch='a';
while(w){
textbackground(0);
textcolor(7);
clrscr();
gotoxy(1,1);
printf("satre matrise avval:");
scanf("%d",&ar);
printf("sotoone matrise avval:");
scanf("%d",&ac);
d=0;
if((ar!=0) && (ac!=0)){
gotoxy(1,3+ar/2);
printf("A=");}
for(i=0;i<ar;i++)
 for(j=0;j<ac;j++){
  gotoxy((j+2)*3,i+3);
  scanf("%d",&a[i][j]);}
//*************************************
br=ac;
printf("satre matrise dovvom=%d\n",br);
printf("sotoon matrise dovvom:");
scanf("%d",&bc);
if((br!=0) && (bc!=0)){
gotoxy(1,5+br/2+ar);
printf("B=");}
for(i=0;i<br;i++)
 for(j=0;j<bc;j++){
  gotoxy((j+2)*3,i+5+ar);
  scanf("%d",&b[i][j]);}
printf("*************************************\n");
if (ar!=0 &&ac!=0 &&br!=0 &&bc!=0){
gotoxy(1,6+ar+br+ar/2);
printf("A*B=");
}
else printf("in halat tarif nashode ast.\n");
p_key();
ch=getch();
if (ch==13)continue;
else
break;
}}

نوشته سورس ضرب دو ماتریس به زبان C اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *