سورس امانت دادن کتاب به زبان C

book reservation system in c 7717 تصویر

سورس امانت دادن کتاب به زبان C

در این بخش سورس امانت دادن کتاب به زبان C را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از نرم افزار DevC++ با زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، تصاویر و همچنین فیلمی از نحوه اجرا شدن پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

پروژه ای که در این بخش در اختیار شما قرار داده شده است، یکی از از پروژه های مشهور است که در اکثر دانشگاه به عنوان تمرین به دانشجویان داده می شود. در این پروژه بعد از اجرا شدن برنامه، یک منوی ۴ گزینه ای شامل موارد زیر به کاربر نمایش داده می شود که کاربر با استفاده از آن ها می تواند قسمت های مختلف کتابخانه را مدیریت کند.

 • Information Books
 • Information Students
 • Information Put And Get Books
 • Exit Program

در لیست فوق، گزینه اول برای مدیریت کتاب های کتابخانه استفاده می شود که خود شامل موارد زیر است:

 • Add New Book To Library
 • Del Book In Library
 • Find Book In Library
 • Show List Books In Library
 • Back To Main Menu

گزینه دوم برای مدیریت دانشجویان استفاده می شود که خود شامل موارد زیر است:

 • Add New Record Students
 • Del Record Students
 • Find Record Students
 • Show List Record Students
 • Back To Main Menu

گزینه سوم برای مدیریت امانات استفاده می شود که خود شامل گزینه های زیر است:

 • Put Book To Student
 • Get Book In Student
 • Find Record Get And Put Book In Student
 • Show List Record Students
 • Back To Main Menu

و گزینه آخر هم برای خروج از برنامه استفاده می شود. شما با مشاهده سورس کد این پروژه می توانید نحوه کار با فایل، ساختار ها، نوشتن/خواندن ساختار ها در فایل، جستجو در فایل و غیره را یاد گرفته و مهارت برنامه نویسی خودتان را ارتقا دهید.

قسمت های از سورس کد

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct books_s
   {
   char name[20];
   char name_m[20];
   char nasher[20];
   char numberbook[20];
   } info_book;
struct students_s
   {
   int code;
   char name[20];
   char family[20];
   char father[20];
   char reshte[20];
   } info_student;

struct getput_s
   {
   int code;
   char name[20];
   char family[20];
   char reshte[20];
   char dateget[10];
   char dateput[10];
   } info_getput;
void Informationbooks(void);
void Informationstudents(void);
void Informationgetputbooks(void);
void addRecordbook(void);
void addRecordstudent(void);
void delRecordbook(void);
void delRecordstudent(void);
void FindRecordbook(void);
void FindRecordstudent(void);
void showlistbook(void);
void showliststudent(void);
void addRecordputgetbook(void);
void delRecordgetputbook(void);
void FindRecordgetputbook(void);
void showlistgetputbook(void);
int main()
{
 int n;
 start1:
 printf("---------------------------------------\n"); 
 printf("    WELCOM TO PROGRAM LIBRARY\n");
 printf("---------------------------------------\n");
 printf("1. Information Books.\n");
 printf("2. Information Students.\n");
 printf("3. Information Put And Get Books.\n");
 printf("4. Exit Program.\n");
 printf("---------------------------------------\n");
 printf("Choice Number 1..4:");
 scanf("%d",&n);
 printf("---------------------------------------\n");
 if (n == 1 ) Informationbooks();
 if (n == 2 ) Informationstudents();
 if (n == 3 ) Informationgetputbooks();
 if (n == 4 ) exit(1);
 goto start1;
 return 0;
}

نوشته سورس امانت دادن کتاب به زبان C اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *