سورس تعویض محتوای دو لیست پیوندی به زبان C

swapping two linked list content in c 7685 تصویر

سورس تعویض محتوای دو لیست پیوندی به زبان C

در این بخش سورس تعویض محتوای دو لیست پیوندی به زبان C را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از نرم افزار DevC++ با زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، تصاویر و همچنین فیلمی از نحوه اجرا شدن پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

هنگامی که برنامه اجرا شود، کاربر می تواند با وارد کردن تعداد عناصر لیست ها، مقادیر هر خانه را وارد کند. بعد از کامل شدن لیست ها، برنامه محتویات آن ها را تعویض کرده و در خروجی نمایش می دهد. با مشاهده سورس کد این پروژه می توانید نحوه کار با اشاره گرها و لیست پیوندی در زبان برنامه نویسی سی را یاد بگیرید.

لیست پیوندی (Linked List) همانطور که از اسم آن نیز مشخص است، لیستی است که در آن هر یک از عناصر آن به عنصر بعد از خود اشاره می کند. به عبارت دیگر به صورت زنجیره ای به هم متصل شده اند. بعد از آرایه لیست پیوندی دومین ساختمان داده پر استفاده است. در زیر انواع لیست پیوندی را می توانید مشاهده کنید:

 • لیست پیوندی ساده : جهت عناصر لیست فقط به سمت جلو است.
 • لیست پیوندی دو طرفه : عناصر لیست می توانند به سمت جلو و عقب پیوند بخورند.
 • لیست پیوندی حلقوی : در این نوع از لیست پیوندی، اشاره گر Next عنصر آخر به عنصر اول اشاره می کند و اشاره گر Prev عنصر اول نیز به عنصر آخر اشاره می کند. به این ترتیب یک حلقه تشکیل می شود.

در زیر عملیاتی که می توان بر روی لیست های پیوندی اعمال کرد را می توانید مشاهده کنید:

 • Insert : افزودن یک عنصر به ابتدای لیست
 • Delete : حذف یک عنصر از با استفاده از کلید داده شده و یا از ابتدای لیست
 • Print : نمایش عناصر لیست پیوندی
 • Search : جستجوی یک عنصر با استفاده از کلید داده شده

قسمت های از سورس کد

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
//*****************************
const int IDLIST1=1 ;
const int IDLIST2=2 ;
//*****************************
struct info
 {
	int number;
	struct info *link;
 };
typedef struct info list1_node;
typedef struct info list2_node;
void newnode(int id_list,int num);
void showinfolist(int id_list);
void changevalue();
//*****************************
list1_node *first1=NULL,*gofront1=NULL;
list2_node *first2=NULL,*gofront2=NULL;
int main()
{
	int n=0,i,j,num1;
	clrscr();
	printf("Enter Count Number In List:");
	scanf("%d",&n);
	for(i=1;i<=2;i++)
		for(j=1;j<=n;j++)
		{
		 printf("List[%d]==> Enter Number %d:",i,j);
		 scanf("%d",&num1);
		 newnode(i,num1);
		}
	printf("\nValues List1:");
	showinfolist(IDLIST1);
	printf("\nValues List2:");
	showinfolist(IDLIST2);
	changevalue();
	printf("\nValues List1:");
	showinfolist(IDLIST1);
	printf("\nValues List2:");
	showinfolist(IDLIST2);
	getch();
	return 0;
}

نوشته سورس تعویض محتوای دو لیست پیوندی به زبان C اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *