سورس بازی دوز (Tic Tac Toe) به زبان C

tic tac toe game source code in c 7696 تصویر

سورس بازی دوز (Tic Tac Toe) به زبان C

در این بخش سورس بازی دوز (Tic Tac Toe) به زبان C را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از نرم افزار DevC++ با زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، تصاویر و همچنین فیلمی از نحوه اجرا شدن پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

دوز (یا همان X-O) یک بازی فکری جالب و دو نفره است که از یک محیط ۹ خانه ای تشکیل می شود. در این بازی هر بازیکن که بتواند سه مهره خود را در جهت عمودی، افقی و یا مورب پشت سر هم قرار دهد، بازی را می برد.

tic tac toe game source code in c 7696 6 تصویر

در این پروژه بعد از اجرا شدن برنامه، اطلاعات اولیه به کاربر نمایش داده می شود و کاربر با فشار دادن یکی از کلیدهای کیبورد می تواند وارد بازی شود. در این بازی کاراکتر ‘O’ برای بازیکن و کاراکتر ‘X’ هم برای کامپیوتر در نظر گرفته شده است. شما با مشاهده سورس کد این پروژه جالب می توانید نحوه ساخت بازی های ساده و ایجاد کاربر کامپیوتر را یاد گرفته و مهارت برنامه نویسی خودتان را ارتقا دهید.

قسمت های از سورس کد

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h> // for random numbers
void clrscr();
int main ()
{
int i,j;
char z;
int x;
char a[3][3];
clrscr();
 // z baraie Y or N
//randomize();
x=rand()  ;
x= ((x)%2);
	printf( "+------------------------------------------------------------------------------+\r");
	printf( "| PROJECT NAME: DOOZ |\r");
	printf( "+------------------------------------------------------------------------------+ \r\n");
a[0][0]='1'; a[0][1]='2';a[0][2]='3';
a[1][0]='4'; a[1][1]='5';a[1][2]='6';
a[2][0]='7'; a[2][1]='8';a[2][2]='9';
//
printf("RANDOM START : ");
if (x==0)
 { printf ("Computer is first");  }
else
 { printf ("You are first ");   }
printf ("\r\n\n You   :O \r\n computer :X \r\n");
printf("\n press any key to start.");
 getche();
while(x!=2) //   +++++++++++++++ halgheie koli +++++++++++++++++++++
{ //while
if(x==0)
{//if 1
x=1;
//win?
for (i=0; i<3 ; i++)
{
  if (a[i][0]==1 && a[i][1]==1 && a[i][2]==1)   // 1: code Asciie adamak ast

   { printf("\n	YOU WIN !");
     getche();          }
}
//
for (i=0; i<3 ; i++)
{
  if (a[0][i]==1 && a[1][i]==1 && a[2][i]==1)

   { printf("\n	YOU WIN !");
    getche();            }
}
//
if ( (a[0][0]==1 && a[1][1]==1 && a[2][2]==1) || (a[0][2]==1 && a[1][1]==1 && a[2][0]==1) )
{ printf("\n	YOU WIN !");
 getche();            }
//win 1 !!
 else if (a[0][0]=='X' && a[0][1]=='X' && a[0][2]=='3')
 a[0][2]='X';
 else if (a[0][0]=='X' && a[0][2]=='X' && a[0][1]=='2')
 a[0][1]='X';
 else if (a[0][0]=='X' && a[1][0]=='X' && a[2][0]=='7')
 a[2][0]='X';
 else if (a[0][0]=='X' && a[2][0]=='X' && a[1][0]=='4')
 a[1][0]='X';
 else if (a[0][0]=='X' && a[1][1]=='X' && a[2][2]=='9')
 a[2][2]='X';
//vared kardane shomare
else if (e=='1' && a[0][0]!='X' && a[0][0]!=1 )
a[0][0]=1;
else if (e=='2' && a[0][1]!='X' && a[0][1]!=1 )
a[0][1]=1;
else if (e=='3' && a[0][2]!='X' && a[0][2]!=1 )
a[0][2]=1;
else if (e=='4' && a[1][0]!='X' && a[1][0]!=1 )
a[1][0]=1;
else if (e=='5' && a[1][1]!='X' && a[1][1]!=1 )
a[1][1]=1;
else if (e=='6' && a[1][2]!='X' && a[1][2]!=1 )
a[1][2]=1;
else if (e=='7' && a[2][0]!='X' && a[2][0]!=1 )
a[2][0]=1;
else if (e=='8' && a[2][1]!='X' && a[2][1]!=1 )
a[2][1]=1;
else if (e=='9' && a[2][2]!='X' && a[2][2]!=1 )
a[2][2]=1;
else
{ printf("\n \a 2 bare talash konid");  x=1 ; }
}//end if vared kardan
}//if 2
}//while
return 0;
}
void clrscr(){
system("cls");
}

نوشته سورس بازی دوز (Tic Tac Toe) به زبان C اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *