انواع داده ها در JSON – آموزش JSON

json datatypes 7150 تصویر

انواع داده ها در JSON

JSON از نوع داده های زیر پشتیبانی می کند.

ردیف توضیحات
۱ Number

اعداد صحیح یا اعشاری

۲ String

کاراکترهای یونیکد که بین دو ” قرار می گیرند

۳ Boolean

true یا  false

۴ Array

یک دنباله مرتب از مقادیر

۵ Value

می تواند عدد، رشته، true یا false، null و غیره باشد

۶ Object

مجموعه نامرتب از مقادیر به صورت جفت های key:value

۷ Whitespace

می توان بین هر جفت از token ها استفاده کرد.

۸ null

خالی

نوع داده Number

 • از فرمت hexadecimal و Octal استفاده نمی شود.
 • از NaN یا Infinity استفاده نمی شود.

جدول زیر انواع مقادیر Number را نشان می دهد:

ردیف توضیحات
۱ Integer

اعداد بین ۱ تا ۹، صفر و مقادیر منفی و مثبت

۲ Fraction

مقادیر کسری مانند ۰٫۳، ۰٫۹

۳ Exponent

نماد علمی مانند e، e +، e-، E، E +، E-

سینتکس

var json-object-name = { string : number_value, .......}

مثال

مثال زیر نشان می دهد که مقادیر عددی نباید بین دو “ قرار بگیرند.

var obj = {marks: 97}

نوع داده String

 • دنباله ای از کاراکترهای یونیکد است که بین دو “ قرار میگیرند.
 • یک کاراکتر یعنی رشته ای به طول ۱٫

جدول زیر کاراکترهای کنترلی که می توان در داخل نوع داده string استفاده کرد را نشان می دهد:

ردیف توضیحات
۱

double quotation

۲ \

backslash

۳ /

forward slash

۴ b

backspace

۵ f

form feed

۶ n

new line

۷ r

carriage return

۸ t

horizontal tab

۹ u

four hexadecimal digits

سینتکس

var json-object-name = { string : "string value", .......}

مثال

مثال زیر نوع داده string را نشان می دهد:

var obj = {name: 'Amit'}

نوع داده Boolean

این نوع داده فقط می تواند یکی از مقادیر true یا false را در خود نگه دارد.

سینتکس

var json-object-name = { string : true/false, .......}

مثال

var obj = {name: 'Amit', marks: 97, distinction: true}

نوع داده Array

 • یک مجموعه مرتب از مقادیر است.
 • مقادیر در بین دو علامت [] قرار میگرند. به عبارت دیگر آرایه ها با [ شروع و با ] پایان می یابند.
 • مقادیر آرایه با کاما (,) از هم جدا می شوند.
 • اندیس گذاری آرایه می تواند از ۰ یا ۱ شروع شود.

سینتکس

[ value, .......]

مثال

مثال زیر یک آرایه که مقادیری از نوع object دارد را نشان می دهد:

{
   "books": [
      { "language":"Java" , "edition":"second" },
      { "language":"C++" , "lastName":"fifth" },
      { "language":"C" , "lastName":"third" }
   ]
}

نوع داده Object

 • مجموعه نامرتب از مقادیر به صورت جفت های key:value است.
 • مقادیر یک Object در داخل دو علامت {} قرار می گیرند.
 • مقادیر با کاما (,) از هم جدا می شوند.
 • Key ها باید از نوع رشته و متفاوت از یک دیگر باشند.

سینتکس

{ string : value, .......}

مثال

{
   "id": "011A",
   "language": "JAVA",
   "price": 500,
}

فضای خالی (Whitespace)

می توان بین هر جفت از token ها استفاده کرد. باعث می شود تا خوانی کدها افزایش یابد.

سینتکس

{string:" ",....}

مثال

var obj1 = {"name": "Sachin Tendulkar"}
var obj2 = {"name": "SauravGanguly"}

نوع داده Null

نشان دهنده خالی است.

سینتکس

null

مثال

var i = null;
if(i == 1) {
   document.write("<h1>value is 1</h1>");
} else {
   document.write("<h1>value is null</h1>");
}

JSON Value

شامل:

 • number
 • string
 • boolean
 • array
 • object
 • null

سنتکس

String | Number | Object | Array | TRUE | FALSE | NULL

مثال

var i = 1;
var j = "sachin";
var k = null;

نوشته انواع داده ها در JSON – آموزش JSON اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *