شیء ها در JSON – آموزش JSON

json objects 7152 تصویر

شیء ها در JSON

در زیر می توانید روش های ایجاد یک شیء در JSON را مشاهده می کنید.

  • ایجاد شیء خالی:

var JSONObj = {};

  • نمونه سازی از شیء Object()

var JSONObj = new Object();

  • ایجاد یک شیء با خاصیت bookname از نوع string و خاصیت price از نوع number. برای دسترسی به خاصیت های یک شیء از ‘.’ استفاده می شود.

var JSONObj = { "bookname ":"VB BLACK BOOK", "price":500 };

مثال زیر نحوه ایجاد یک شیء در جاوا اسکرپیت با استفاده از JSON را نشان می دهد. کد زیر را با نام  json_object.htm ذخیره کنید:

<html>
   <head>
      <title>Creating Object JSON with JavaScript</title>
      <script language = "javascript" >
         var JSONObj = { "name" : "sourcesara.com", "year"  : 2005 };
         document.write("<h1>JSON with JavaScript example</h1>");
         document.write("<br>");
         document.write("<h3>Website Name = "+JSONObj.name+"</h3>");
         document.write("<h3>Year = "+JSONObj.year+"</h3>");
      </script>
   </head>
   <body>
   </body>
</html>

امتحان کنید

حال اگر آن فایل را اجرا کنید خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

json objects 7152 1 تصویر

آرایه ای از شیء ها

مثال زیر نحوه ایجاد آرایه ای از شیء ها در جاوا اسکریپت با استفاده از JSON را نشان می دهد. کد زیر را با نام json_array_object.htm ذخیره کنید:

<html>
   <head>
      <title>Creation of array object in javascript using JSON</title>
      <script language = "javascript" >
         document.writeln("<h2>JSON array object</h2>");
         var books = { "Pascal" : [
            { "Name"  : "Pascal Made Simple", "price" : 700 },
            { "Name"  : "Guide to Pascal", "price" : 400 }],
            "Scala"  : [
               { "Name"  : "Scala for the Impatient", "price" : 1000 },
               { "Name"  : "Scala in Depth", "price" : 1300 }]
         }
         var i = 0
         document.writeln("<table border = '2'><tr>");
         for(i = 0;i<books.Pascal.length;i++) {
            document.writeln("<td>");
            document.writeln("<table border = '1' width = 100 >");
            document.writeln("<tr><td><b>Name</b></td><td width = 50>" + books.Pascal[i].Name+"</td></tr>");
            document.writeln("<tr><td><b>Price</b></td><td width = 50>" + books.Pascal[i].price +"</td></tr>");
            document.writeln("</table>");
            document.writeln("</td>");
         }
         for(i = 0;i<books.Scala.length;i++) {
            document.writeln("<td>");
            document.writeln("<table border = '1' width = 100 >");
            document.writeln("<tr><td><b>Name</b></td><td width = 50>" + books.Scala[i].Name+"</td></tr>");
            document.writeln("<tr><td><b>Price</b></td><td width = 50>" + books.Scala[i].price+"</td></tr>");
            document.writeln("</table>");
            document.writeln("</td>");
         }
         document.writeln("</tr></table>");
      </script>
   </head>
   <body>
   </body>
</html>

امتحان کنید

حال اگر آن فایل را در مرورگر خود باز کنید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

json objects 7152 2 تصویر

نوشته شیء ها در JSON – آموزش JSON اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *