آموزش جامع asp.net mvc

معرفی MVC Design Pattern و مفهوم قسمتهای تشکیل دهنده ی آن
بررسی مزایای این الگو و مقایسه ی آن با روشهای قبلی
معرفی Data Flow بین قسمتها
معرفی نقش Model
بررسی قسمتها و تکنولوژی های مورد استفاده در View
معرفی Controller و نقش آن
معرفی Action ها و روش استفاده از آنها
بررسی انواع خروجی های Action
بررسی روشهای مختلف ایجاد View
معرفی زبان Razor
بررسی نوشتارهای مختلف Razor و روش استفاده از آن
معرفی HTML Helper
بررسی توابع ارائه شده در HTML Helper
مقایسه Razor با HTML Helper
بررسی بعضی از استثناهای Razor
روش ترکیب Razor با کدهای Client Side
بررسی GET و POST
بررسی انواع روشهای ارسال اطلاعات از View به Action
بررسی ViewBag
بررسی ViewData
بررسی Session و Application
بررسی QueryString
معرفی AntiForgeryToken
بررسی ورودی های Action
معرفی مفهوم Route
معرفی Route های از پیش تعریف شده
بررسی روش ایجاد Route جدید
معرفی NuGet و روش استفاده از آن
معرفی MVCAttributeRouting
بررسی NET Entity Data Model
معرفی روش استفاده از ORM
بررسی روشهای Database First و Code First
معرفی مفهوم Data Annotation
معرفی Migration و روش استفاده از آن
معرفی Attribute های مورد استفاده در Code First
مقایسه روشهای Code First و Database First
بررسی روش معرفی Model به View
بررسی نحوه استفاده از کلاس های Helper
معرفی جایگاه Client Side Code در View
استفاده از jQuery در View
استفاده از کتابخانه های کاربردی مبتنی بر jQuery
بررسی روش استفاده از AngularJS در View
معرفی Model Binding در AngularJS
پیاده سازی Ajax از طریق jQuery و AngularJS
بررسی روش استفاده از BootStrap در View
بررسی نقش Layout و روش استفاده از آن
معرفی RenderBody
معرفی RenderSection
معرفی Section ها و روش استفاده از آنها
معرفی Bundling
بررسی روش تولید Attribute و روش استفاده از آن مثلا در Authorization
معرفی PartialView
بررسی روش استفاده از PartialView ها با Ajax و بدون Ajax
معرفی Template ها و روش استفاده از آنها
معرفی ActionFilter
بررسی خروجی JsonResult
استفاده از Json در GET و POST
روش استفاده از Json در Client Side Code
بررسی خروجی ContentResult
بررسی خروجی FileContentResult
بررسی ملزومات اتعبارسنجی
بررسی Web API و روش استفاده از آن
بررسی روش توزیع سایت

نوشته آموزش جامع asp.net mvc اولین بار در دانشجویار پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *