آموزش جامع asp.net mvc

معرفی MVC Design Pattern و مفهوم قسمتهای تشکیل دهنده ی آن بررسی مزایای این الگو و مقایسه ی آن با روشهای قبلی معرفی Data Flow بین قسمتها معرفی نقش Model بررسی قسمتها و تکنولوژی های مورد استفاده در View معرفی Controller و نقش آن معرفی Action ها و روش استفاده از آنها بررسی انواع خروجی های Action بررسی روشهای مختلف ایجاد View معرفی زبان Razor بررسی نوشتارهای مختلف Razor و روش استفاده از آن معرفی HTML Helper بررسی توابع ارائه شده در HTML Helper مقایسه Razor با HTML Helper بررسی بعضی از استثناهای Razor روش ترکیب Razor با کدهای Client Side بررسی GET و POST بررسی انواع روشهای ارسال اطلاعات از View به Action بررسی ViewBag بررسی ViewData بررسی Session و Application بررسی QueryString معرفی AntiForgeryToken بررسی ورودی های Action معرفی مفهوم Route معرفی Route های از پیش تعریف شده بررسی روش ایجاد Route جدید معرفی NuGet و روش استفاده از آن معرفی MVCAttributeRouting بررسی NET Entity Data Model معرفی روش استفاده از ORM بررسی روشهای Database First و Code First معرفی مفهوم Data Annotation معرفی Migration و روش استفاده از آن معرفی Attribute های مورد استفاده در Code First مقایسه روشهای Code First و Database First بررسی روش معرفی Model به View بررسی نحوه استفاده از کلاس های Helper معرفی جایگاه Client Side Code در View استفاده از jQuery در View استفاده از کتابخانه های کاربردی مبتنی بر jQuery بررسی روش استفاده از AngularJS در View معرفی Model Binding در AngularJS پیاده سازی Ajax از طریق jQuery و AngularJS بررسی روش استفاده از BootStrap در View بررسی نقش Layout و روش استفاده از آن معرفی RenderBody معرفی RenderSection معرفی Section ها و روش استفاده از آنها معرفی Bundling بررسی روش تولید Attribute و روش استفاده از آن مثلا در Authorization معرفی PartialView بررسی روش استفاده از PartialView ها با Ajax و بدون Ajax معرفی Template ها و روش استفاده از آنها معرفی ActionFilter بررسی خروجی JsonResult استفاده از Json در GET و POST روش استفاده از Json در Client Side Code بررسی خروجی ContentResult بررسی خروجی FileContentResult بررسی ملزومات اتعبارسنجی بررسی Web API و روش استفاده از آن بررسی روش توزیع سایت

نوشته آموزش جامع asp.net mvc اولین بار در دانشجویار پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *