آرایه های چند بعدی در زبان C++ – آموزش زبان C++

cpp multi dimensional arrays 4379 آرایه های چند بعدی در زبان C++  آموزش زبان C++

آرایه های چند بعدی در زبان C++

در زبان برنامه نویسی C++ می توانید آرایه های چند بعدی تعریف کنید. در زیر فرم کلی تعریف آرایه چند بعدی را مشاهده می کنید:

type name[size1][size2]...[sizeN];

برای نمونه، کد زیر یک آرایه سه بعدی از نوع int ایجاد می کند:

int threedim[5][10][4];

آرایه های دو بعدی

ساده ترین شکل آرایه های چند بعدی، آرایه های دو بعدی است. اساسا آرایه های دو بعدی لیستی از آرایه های تک بعدی هستند. برای مشخص کردن اندازه یک آرایه دو بعدی می توانید به این صورت عمل کنید:

type arrayName [ x ][ y ];

type نوع آرایه را مشخص می کند و arrayName هم نام آرایه را. آرایه های چند بعدی را می توان به عنوان یک جدول در نظر گرفت که دارای چند سطر و چند ستون است. برای نمونه یک آرایه دو بعدی که دارای سه سطر و چهار ستون است را می توان به شکل زیر نمایش داد:

cpp multi dimensional arrays 4379 1 آرایه های چند بعدی در زبان C++  آموزش زبان C++

بنابراین این برای دسترسی به هر یک عناصر آرایه می توان از نام آرایه و اندیس های عنصر مورد نظر استفاده کرد.

مقدار دهی اولیه آرایه های دو بعدی

در زیر نحوه مقدار دهی به یک آرایه چند بعدی در زبان C++ را مشاهده می کنید:

int a[3][4] = { 
  {0, 1, 2, 3} ,  /* initializers for row indexed by 0 */
  {4, 5, 6, 7} ,  /* initializers for row indexed by 1 */
  {8, 9, 10, 11}  /* initializers for row indexed by 2 */
};

آکولاد های داخلی که نشان دهنده سطرها می باشند، اختیاری هستند و می توانید آن را ننویسید. دستور زیر مشابه دستور بالا است:

int a[3][4] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};

دسترسی به عناصر آرایه دو بعدی

یک عنصر در یک آرایه دو بعدی با استفاده از اندیس هایش قابل دسترسی است. به عنوان مثال، برای دسترسی به چهارمین عنصری که در سطر سوم قرار دارد، از دستور زیر استفاده می شود:

int val = a[2][3];

مثال زیر نحوه اعلان، مقداری و استفاده از یک آرایه دو بعدی را نشان می دهد:

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  // an array with 5 rows and 2 columns.
  int a[5][2] = { {0,0}, {1,2}, {2,4}, {3,6},{4,8}};
  // output each array element's value           
  for ( int i = 0; i < 5; i++ )
   for ( int j = 0; j < 2; j++ ) {
   
     cout << "a[" << i << "][" << j << "]: ";
     cout << a[i][j]<< endl;
   }
  return 0;
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C++ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

a[0][0]: 0
a[0][1]: 0
a[1][0]: 1
a[1][1]: 2
a[2][0]: 2
a[2][1]: 4
a[3][0]: 3
a[3][1]: 6
a[4][0]: 4
a[4][1]: 8

در زبان برنامه نویسی C++ شما می توانید آرایه هایی با هر تعداد ابعادی که می خواهید، ایجاد کنید.

نوشته آرایه های چند بعدی در زبان C++ – آموزش زبان C++ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *