کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Android APIs

small reference for android apis book 6330 تصویر

موجود است

کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Android APIs

نویسنده:onur cinar

مترجم:جواد قنبر

ناشر:انتشارات کیان

سال انتشار:۱۳۹۵

نوبت چاپ:اول

تعداد صفحات:۲۵۲

شابک:۹۷۸-۶۰۰-۳۰۷-۱۳۱-۵

زبان:فارسی

وزن:۴۳۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تـــــومان

توضیحات

 قبل از شروع می توان گفت زبان اندروید، پلت فرمی برای تلفن های هوشمند، تبلت ها و دستگاه های موبایل می باشد. در واقع زبان اندروید یک چارچوبی از برنامه ی کاربردی و ترکیبی از کتابخانه های بومی همراه زمان اجرای برنامه های کاربردی می باشد. در این بخش از فصل با اسرار به مولفه های کلیدی و نقش آنها در معماری سیستم به معرفی و بررسی کوتاه پلت فرم اندروید خواهیم پرداخت. همین طور در این کتاب، نسخه ی ۵٫۰ پلت فرم اندروید که آخرین نسخه ی این نرم افزار در زمان چاپ کتاب می باشد، به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود.

فهرست مطالب

فصل اول : پلت فرم

 • معماری پلت فرم
 • هسته اصلی لینوکس
 • الحاق های اندروید
 • Binder
 • قفل های بیداری
 • تایمر اخطار
 • برطرف کننده ی کمبود حافظه
 • سیستم فایلی
 • کتابخانه های بومی
 • زمان اجرا های اندروید
 • زمان اجرای اندروید
 • سند باکس برنامه ی کاربردی
 • Zygote
 • چارچوب برنامه کاربردی
 • برنامه های کاربردی
 • نسخه های اندروید
 • نسخه ی پلت فرم
 • نام کد پلت فرم
 • سطح API
 • پراکندگی پلت فرم اندروید
 • کتابخانه ی پشتیبان اندروید
 • خلاصه فصل

فصل دوم : محیط توسعه

 • مجموعه ابزار اندروید
 • کیت توسعه نرم افزاری اندروید
 • کیت توسعه ی بومی اندروید
 • ابزار های توسعه اندروید برای Android Studio
 • راه اندازی محیط توسعه
 • سیستم عامل ویندوز
 • دانلود و نصب JDK بر روی ویندوز
 • دانلود و نصب Android Studio
 • برنامه ی Hello Android
 • ساخت یک پروژه ی اندروید جدید
 • ساخت برنامه کاربردی اندروید
 • اجرای برنامه ی اندروید
 • فعال کردن حالت USB Debug
 • اجرای برنامه ی کاربردی بر روی
 • خلاصه فصل

فصل سوم : مولفه ها و اجزای یک برنامه ی کاربردی

 • Activitty
 • ساخت یک Activitty
 • اعلان یک Activitty
 • چرخه ی عمر فعالیت
 • Intent
 • تفکیک و تجزیه ی Intent
 • فیلتر های Intent
 • دریافت و استخراج Intent
 • تعلیق Intent
 • ساخت Intent تعلیقی
 • سرویس
 • ساخت یک سرویس
 • اعلان یک سرویس
 • محدود کردن دستیابی و دسترسی به یک سرویس
 • چرخه ی عمر سرویس
 • استراتژی شروع مجدد سرویس
 • آغاز یک سرویس
 • برنامه نویسی Android APIs
 • شروع سرویس توسط یک Intent
 • سرویس Intent
 • چسبیدن به یک سرویس
 • سرویس محلی
 • سرویس راه دور
 • برقراری ارتباط با استفاده از AIDL
 • برقراری با استفاده از صف پیام
 • سرویس های سیستم
 • ارائه گر محتوا
 • ایجاد ارائه گر محتوا
 • Content Provider Contract
 • اعلان ارائه گر محتوا
 • امنیت ارائه گر محتوا
 • دسترسی به ارائه گر محتوا
 • ارائه گرهای محتوای سیستم
 • پیغام های Broad cast
 • ارسال یک پیغام برادکست
 • دریافت پیغام برادکست
 • ثبت دریافت پیغام برادکست از طریق
 • ثبت پیغام های برادکست از طریق کدنویسی
 • چرخه ی عمر گیرند هی برادکست
 • امنیت گیرنده ی برادکست
 • کلاس Context
 • کلاس Application
 • خلاصه ی فصل

فصل چهارم : منابع برنامه کاربردی

 • ساخت منابع
 • گروه های منبع
 • منابع Property Animation
 • منابع Tween Animation
 • منابع Color State List
 • منابع Drawable
 • فایل بیت مپی
 • فایل بیت مپی XML
 • فایل نه تکه
 • فایل نه تکه ی XML
 • شکل فایل ترسیم یا Shape Drawable
 • فهرست حالت یا State List
 • منابع Layout
 • منابع Menu
 • منابع Raw
 • منابع Value
 • منابع String
 • آرایه های رشته ای
 • رشته های کمیت
 • منابع Boolean
 • منابع Color
 • منابع Dimension
 • منابع Integer
 • آرایه های Integer
 • منابع آرایه های نوع بندی شده
 • منابع XML
 • منابع پیش فرض و جایگزین
 • نعریف منابع جایگزین
 • توصیف کننده ی پیکربندی پشتیبانی شده
 • مدیریت تغییرات زمان اجرا
 •  Asset ها
 • به کارگیری Asset ها در تمامی وب
 • فایل های بسط APK
 • خلاصه فصل

فصل پنجم : لایه بندی ها و نما ها

 • لایه بندی ها
 • اعلان لایه بندی ها
 • نیاز ها و شرایط لایه بندی
 • لایه بندی های متداول
 • لایه بندی خطی
 • جهت گیری لایه بندی خطی
 • اهمیت یا وزن لایه بندی خطی
 • گراویتی یا موقعیت لایه بندی خطی
 • مقادیر پشتیبانی شده در جهت گیری افقی
 • مقادیر پشتیبانی شده در جهت گیری عمودی
 • لایه بندی نسبی
 • تعیین موقعیت به نسبت نمای اتصال
 • تعیین موقعیت به نسبت نمای والد
 • لایه بندی های پویا (دینامیک)
 • Adapter یا وفق دهنده
 • وفق دهنده ی آرایه ای
 • وفق دهنده مکان نمای ساده
 • وفق دهنده ی اختصاصی (Custom Adapter)
 • متد getCount
 • متد getItem
 • متد getItemId
 • متد getView
 • اعلان و آگاهی رسانی تغییرات مجموعه ی داده ای
 • لایه بندی نمای وفق دهنده یا Adapter View
 • نمای فهرستی
 • نمای شبکه ای
 • Spinner
 • ویژگی های پشتیبانی شده در حالت
 • مدیریت رویداد های مربوط به گزینش عناصر
 • بارگذاری منبع لایه بندی XML
 • دسترسی به نما های تکی در یک لایه بندی
 • تخصیص یک ID منحصر به فرد به
 • یافتن یک View بر اساس ID منحصر به فرد آن
 • View ها
 • کنترل های خروجی
 • TextView
 • ImageView
 • ProgressBar
 • به روزرسانی پیشرفت (Progress)
 • Space
 • کنترل های ورودی
 • کنترل EditText
 • به دست آوردن محتوای یک EditText
 • Button
 • مدیریت رویداد های عملیات کلیک در Button
 • ImageButton
 • کنترل های ToggleButton، Switchو CheckBox
 • ToggleButton
 • Switch
 • CheckBox
 • مشخص کردن حالت کنترل
 • مطلع شدن از تغییر حالت کنترل
 • دکمه ی رادیویی
 • مطلع شدن از تغییر حالت انتخاب دکمه ی رادیویی
 • Fragment ها (تکه ها)
 • ساخت یک Fragment
 • اضافه کردن یک تکه به فعالیت از طریق
 • اضافه کردن یک جانگه دار برای تکه در
 • به دست آوردن نمونه ی FragmentManager
 • ایجاد یک تراکنش تکه ای Fragment Transaction
 • اضافه کردن تکه به جا نگه دار
 • جایگزینی یک تکه
 • اضافه کردن رابط کاربر به یک تکه
 • انتقال آرگومان ها به یک تکه
 • به کارگیری آرگومان ها در یک تکه
 • برقراری ارتباط بین فعالیت و تکه
 • دسترسی به فعالیت از تکه
 • دسترسی به تکه از فعالیت
 • خلاصه فصل

فصل ششم : رابطه کاربری

 • نوار کنش یا Action Bar
 • اضافه کردن نوار کنش
 • حذف نوار کنش
 • اضافه کردن کنش ها و اعمال جدید به نوار کنش
 • تعریف کنش های نوار کنش
 • کنترل ظاهر کنش ها
 • نمایش کنش ها در نوار کنش
 • مدیریت رویداد های کلیک اجرا شده بر
 • نما های کنش
 • اضافه کردن نما های کنش به نوار کنش
 • دسترسی به یک نمونه ی نمای کنش
 • کوچک سازی نما های کنش برای
 • ارائه گر های کنش
 • اضافه کردن ارائه گر کنش به نوار کنش
 • مقداردهی اولیه ی ارائه گر کنش
 • پیغامک ها
 • محاوره ها یا Dialog
 • گونه های مختلف محاوره
 • کادر محاوره ی هشدار یا Alert Dialog
 • ساخت یک محاوره ی هشدار
 • اضافه کردن دکمه به کادر محاوره ی هشدار
 • استفاده از یک فهرست بر روی
 • استفاده از لایه بندی اختصاصی در
 • کادر محاوره ای انتخاب تاریخ
 • کادر محاوره ای انتخاب ساعت
 • کادر محاوره ای پیشرفت کار
 • نمایش یک کادر محاوره ای
 • اعلان ها یا Notifications
 • دسترسی به سرویس اعلان
 • ارسال (پست کردن) یک اعلان
 • اضافه کردن کنش ها به اعلان
 • پشته ی سوابق
 • ساخت پشته ی سوابق
 • اضافه کردن دکمه های کنش به یک اعلان
 • به روز رسانی و ارتقای یک اعلان
 • لغو یک اعلان
 • خلاصه فصل

فصل هفتم : ذخیره کرن داده ها

 • فایل های ساده
 • به کارگیری حافظه ی داخلی
 • استفاده از حافظه خارجی
 • دسترسی به حافظه خارجی
 • کنترل در دسترس بودن حافظه ی خارجی
 • مشخص کردن مسیر حافظه ی خارجی
 • ذخیره کردن فایل های داخلی برنامه
 • ذخیره سازی فایل های عمومی بر روی
 • کش کردن داده ها با استفاده از حافظه
 • ساختاربندی داده ها از طریق JSON
 • نوشتن داده ها با استفاده از قالب JSON
 • خواندن داده ها با استفاده از قالب JSON
 • اولویت های اشتراکی یا Shared Preferences
 • باز کردن اولویت های اشتراکی
 • باز کردن اولویت های مشترک فعالیت
 • باز کردن اولویت های اشتراکی پیش فرض
 • باز کردن اولویت های اشتراکی عام
 • اضافه کردن و ویرایش اولویت های اشتراکی
 • خواندن اولویت های اشتراکی
 • بررسی تغییرات اولویت های اشتراکی
 • صفحه ی اولویت ها یا Preferences Screen
 • پیکر بندی صفحه اولویت ها
 • نمایش صفحه ی اولویت ها
 • پایگاه داده ی رابطه ی SQLite
 • ساخت و باز کردن پایگاه داده
 • ایجاد جداول
 • به روزرسانی و ارتقای پایگاه داده ی موجود
 • نوشتن بر روی پایگاه داده
 • درج داده ها در پایگاه داده
 • به روز رسانی داده های موجود در پایگاه داده
 • خواندن داده ها از پایگاه داده
 • خواندن سطر های داده از پایگاه داده
 • حذف داده ها از پایگاه داده
 • پاک کردن تمام پایگاه داده
 • سرویس پشتیبان گیری اندروید
 • ثبت نام برای Android Backup
 • اضافه کردن کلید Backup Service به
 • ارائه ی اجرای عامل پشتیبان گیری
 • اعلان عامل پشتیبان گیری در فایل Manifest
 • درخواست پشتیبان گیری
 • آزمایش اجرای عامل پشتیبان گیری
 • خلاصه فصل

فصل هشتم : سنسور ها و محل یابی

 • سنسور
 • مدیر سنسور
 • انواع سنسور ها
 • به دست آوردن سنسور پیش فرض برای
 • به دست آوردن فهرست تمام سنسور ها
 • دریافت رویداد های سنسور
 • تعیین حالت گزارش دهی سنسور
 • دریافت رویداد های سنسور در حالت
 • شنونده ی رویداد سنسور
 • ثبت نام برای دریافت رویداد های سنسور
 • لغو دریافت رویداد های سنسور
 • دریافت رویداد های سنسور راه انداز
 • شنونده ی رویداد راه انداز
 • درخواست یک رویداد سنسور یک بار مصرف
 • لغو یک درخواست اندازه گیری
 • تفسیر رویداد های سنسور
 • مقادیر رویداد سنسور بر حسب نوع سنسور
 • محل و محل یابی
 • مجوز های محل یابی
 • مدیر محل یابی یا Location Manager
 • ارائه گر های محل یابی یا LocationProviders
 • کنترل دسترسی یا عدم دسترسی به
 • بررسی تغییرات حالت ارائه گر محل یابی
 • به روزرسانی اطلاعات محل
 • به روزرسانی پیوسته و مداوم محل کاربر
 • شنونده محل کاربر
 • ثبت نام برای دریافت به روزرسانی های
 • عدم دریافت به روزرسانی های اطلاعات محل
 • درخواست دریافت فقط یک به روزرسانی محل
 • هشدار های مجاورت
 • اضافه کردن هشدار مجاورت
 • حذف هشدار مجاورت
 • محل یابی سریع کاربر با استفاده از
 • خلاصه فصل

فصل نهم : مدیا و دوربین

 • مدیر صوت
 • ابزار های صوتی
 • میکروفون
 • بررسی خاموش (بی صدا) بودن میکروفون
 • خاموش / روشن با با صدا / بی صدا
 • بلندگو
 • بررسی روشن بودن بلندگو
 • روشن یا خاموش کردن بلندگو
 • امواج و جریان های صوتی
 • تنظیم شدت و میزان صدای صوت
 • تعیین میزان فعلی صدای یک جریان صوتی
 • تعیین حداکثر میزان صدای یک جریان صوتی
 • تنظیم شدت و میزان صدای یک جریان صوتی
 • خاموش کردن جریان / موج صوتی
 • اجرای منفرد جریان صوتی
 • کنترل فعال و آزاد بودن موسیقی
 • اجرای صوت
 • MediaPlayer (کنترل و اجرای صدا و تصویر)
 • بارگذاری یک نمونه ی صوتی با
 • پیکربندی جریان صوتی مدیاپلیر
 • آماده سازی مدیا پلیر برای اجرای صوت
 • شروع اجرای صوت با استفاده از مدیا پلیر
 • توقف اجرای صوت با استفاده از مدیاپلیر
 • آزاد کردن مدیا پلیر
 • AsyncPlayer
 • SoundPool
 • ایجاد یک SoundPool
 • ایجاد یک SoundPool با استفاده از
 • بارگذاری نمونه های صوتی در SoundPool
 • بارگذاری نمونه های صوتی از طریق
 • اجرای نمونه های صوتی از طریق SoundPool
 • تخلیه ی یک نمونه ی صوتی از SoundPool
 • آزاد سازی SoundPool
 • ضبط صدا
 • ارسال درخواست برای مجوز ضبط صدا
 • پیکربندی منبع صوتی برای عملیات ضبط
 • پیکربندی خروجی صوتی برای عملیات ضبط
 • پیکربندی رمزگذار صوتی برای عملیات ضبط
 • پیکربندی قالب مخزن فایل خروجی
 • پیکربندی فایل خروجی
 • شروع عملیات ضبط صدا
 • توقف عملیات ضبط صدا
 • آزاد سازی MediaRecorder
 • اجرای ویدیو
 • ایجاد یک پوسته برای نمایش ویدیو
 • شروع اجرای ویدیو
 • توقف اجرای ویدیو
 • ضبط ویدیو
 • ایجاد سطح پیش نمایش برای ضبط ویدیو
 • پیکربندی منبع ویدیو برای عملیات ضبط ویدیو
 • پیکربندی رمزگذار ویدیویی برای
 • دوربین
 • درخواست مجوز دسترسی به دوربین
 • CameraManager
 • به دست آوردن ID دوربین ها
 • به دست آوردن مشخصات و
 • باز کردن دوربین
 • عملیات ضبط توسط دوربین
 • به دست آوردن اندازه های
 • تنظیم اندازه ی سطح پیش فرض دوربین
 • ایجاد یک جلسه ی ضبط برای دوربین
 • ایجاد یک درخواست ضبط
 • اضافه کردن سطح هدف (Surface (Target
 • پیکر بندی های بیشتر CameraCaptureRequest
 • ساخت CameraCaptureRequest
 • ارسال CameraCaptureSession
 • خلاصه فصل

نوشته کتاب مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Android APIs اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *