آموزش کار با آرایه در برنامه نویسی GO

آموزش کار با آرایه در برنامه نویسی GO

آموزش کار با آرایه در برنامه نویسی GO

در خدمت شما هستیم با آموزش کار با آرایه در برنامه نویسی GO از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. در این جلسه کار با آرایه ها در برنامه نویسی GO را خواهیم داشت. با ما همراه باشید…

کار با آرایه در برنامه نویسی GO

زبان Go یک ساختار داده به نام Array فراهم میکند که میتواند یک مجموعه با تعداد عناصر ثابت و یک نوع ذخیره کند. آرایه برای ذخیره مجموعه داده استفاده میشود بجای تعریف متغیر های مستقل میتوانید یک آرایه متغیر مثل numbers ایجاد کنید تا متغیر های مستقل را نشان دهید یک عنصر خاص بوسیله ایندکس دستیابی میشود تمام آرایه ها حاوی مکان های متصل به هم در حافظه هستندپایین ترین آدرس مربوط به اولین عنصر وبالاترین آدرس مربوط به آخرین عنصر آرایه است.

Go programming language provides a data structure called the array, which can store a fixed-size sequential collection of elements of the same type. An array is used to store a collection of data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variables of the same type. Instead of declaring individual variables, such as number0, number1, …, and number99, you declare one array variable such as numbers and use numbers[0], numbers[1], and …, numbers[99] to represent individual variables. A specific element in an array is accessed by an index. All arrays consist of contiguous memory locations. The lowest address corresponds to the first element and the highest address to the last element.

تعریف آرایه در برنامه نویسی Go

برای تعریف آرایه، یک برنامه نویس نوع و تعداد عناصر آرایه را تعین میکند.

var variable_name [SIZE] variable_type

به این آرایه یک بعدی می گویند. arraySize باید یک ثابت integer بزرگتر ازصفر باشد ونوع آن نیز باید معتبر باشد برای مثال جهت تعریف یک آرایه ۱۰ عنصری که balance نامیده میشود از این دستور استفاده کنید.

var balance [10] float32

 

مقداردهی اولیه آرایه ها در برنامه نویسی Go

شما میتوانید آرایه یکی یکی یا با یک دستور مقداردهی کنید

var balance = [5]float32{1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0}

تعداد بین ” { } “نمی تواند بزرگتر از تعداد عناصری که تعیین کرده ایم باشد، اگر شما اندازه آرایه را تعیین نکنید،یک آرایه به اندازه عناصر وارد شده ایجاد میشود مثل :

var balance = []float32{1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0}

مثال زیر مقداردهی یک آرایه را به تنهایی نشان می دهد.

balance[4] = 50.0

دستور بالاعدد ۵۰ را به عنصر پنجم آرایه نسبت میدهد ایندکس تمام آرایه ها از عدد صفر شروع میشود و آخرین ایندکس، یک شماره از اندازه آرایه کمتر است. تصویر زیر همان آرایه ای که دربالا تعریف کردیم را نشان میدهد

دسترسی به عناصر آرایه در برنامه نویسی Go

یک عنصر آرایه با ایندکس کردن نام آرایه دستیابی میشود این دستیابی با قراردادن ایندکس در ” []” انجام میشود برای مثال دستور زیر دهمین عنصر آرایه رابه متغیر salary نسبت میدهد مثال زیر مجموعه ای از توضیحاتی که بالا دادیم را در برمیگیرد

float32 salary = balance[9]

package main

import "fmt"

func main() {
  var n [10]int /* n is an array of 10 integers */
  var i,j int

  /* initialize elements of array n to 0 */     
  for i = 0; i < 10; i++ {
   n[i] = i + 100 /* set element at location i to i + 100 */
  }
  
  /* output each array element's value */
  for j = 0; j < 10; j++ {
   fmt.Printf("Element[%d] = %d\n", j, n[j] )
  }
}

خروجی سورس کد بالا به شکل زیر می باشد:

Element[0] = 100
Element[1] = 101
Element[2] = 102
Element[3] = 103
Element[4] = 104
Element[5] = 105
Element[6] = 106
Element[7] = 107
Element[8] = 108
Element[9] = 109

جزئیات آریه ها در زبان برنامه نویسی GO

Sr.No Concept & Description
۱ Multi-dimensional arraysGo supports multidimensional arrays. The simplest form of a multidimensional array is the two-dimensional array.
۲ Passing arrays to functionsYou can pass to the function a pointer to an array by specifying the array’s name without an index.

The post آموزش کار با آرایه در برنامه نویسی GO appeared first on آموزش برنامه نویسی.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *