آموزش عملگرها در برنامه نویسی پایتون

آموزش عملگرها در برنامه نویسی پایتون

آموزش عملگرها در برنامه نویسی پایتون

در خدمت دوستان عزیز هستیم با آموزش عملگرها در برنامه نویسی پایتون از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. عملگرها سازه هایی هستند که توسط آن ها می توان مقدار عملوندها را دستکاری کرد.در این جلسه آموزش عملگرها در پایتون از جمله عملگرهای مقایسه ای در پایتون و عملگرهای منطقی در پایتون و عملگرهای ریاضی در پایتون را خواهیم داشت. با ما همراه باشید…

عملگرها در برنامه نویسی پایتون

عملگرها در پایتون به گروه های زیر تقسیم می شوند :

  • عملگرهای ریاضی (Artihmetic)
  • عملگرهای انتسابی (Assignment)
  • عملگرهای مقایسه ای (Comparison)
  • عملگرهای منطقی (Logical)
  • عملگرهای تشخیص هویت (Identity)
  • عملگرهای بیتی

 

عملگرهای ریاضی در برنامه نویسی پایتون

از عملگر های ریاضی در پایتون برای انجام اعمال ریاضی و محاسباتی بر روی مقادیر و متغیر ها استفاده می شود

مثال نام عملگر
x + y جمع +
x – y تفریق
x * y ضرب *
x / y تقسیم /
x % y باقیمانده تقسیم %
x ** y توان **
x // y تقسیم چند باره //

 

عملگرهای انتسابی در برنامه نویس یایتون

از این عملگر ها برای انتساب مقادیر به متغیر ها استفاده می شود:

معادل مثال عملگر
 x = 5 x = 5 =
 x = x + 3 x += 3 =+
 x = x – ۳ x -= 3 =-
 x = x * 3 x *= 3 =*
 x = x / 3 x /= 3 =/
 x = x % 3 x %= 3 =%
 x = x // 3 x //= 3 =//
 x = x ** 3 x **= 3 =**
 x = x & 3 x &= 3 =&
 x = x | 3 x |= 3 =|
 x = x ^ 3 x ^= 3 =^
 x = x >> 3 x >>= 3 =<<
 x = x << 3 x <<= 3 =>>

 

عملگرهای مقایسه ای در برنامه نویسی پایتون

از عملگر های مقایسه ای در پایتون برای مقایسه دو مقدار استفاده می شود:

مثال نام عملگر
x == y معادل ==
x != y نا معادل =!
x > y بزگتر <
x < y کوچکتر >
x >= y بزرگتر مساوی =<
x <= y کوچک تر مساوی =>

 

عملگرهای منطقی در برنامه نویسی پایتون

از این عملگر ها برای ترکیب دو عبارت شرطی استفاده می شود:

مثال توضیحات عملگر
x < 5 and  x < 10 اگر هر ذو عبارت درست باشد، درست (True) را بر می گرداند and
x < 5 or x < 4 اگر یکی از عبارت ها true باشد، true را بر می گرداند or
not(x < 5 and x < 10) نقیض یک عبارت یا شرط را بر می گرداند not

 

عملگرهای تشخیص هویت در برنامه نویسی پایتون

از این نوع عملگر ها برای مقایسه اشیا استفاده می شود. در واقع اشیا باید یکی باشند و در یک مکان از حافظه باشند (نه لزوما برابر) تا عملگر true برگرداند:

مثال توضیحات عملگر
x is y اگر هر رو متغیر یک شی باشند، treu بر می گرداند is
x is not y اگر هر رو متغیر یک شی نباشند، treu بر می گرداند is not

 

عملگرهای بیتی در برنامه نویسی پایتون

توضیحات نام عملگر
هر بیت را یک می کند اگر دو بیت معادل ۱ باشند AND &
هر بیت را یک می کند اگر یکی از دو بیت معادل یک باشد OR |
هر بیت را یک می کند اگر فقط یکی از دو بیت معادل یک باشد XOR ^
بیت ها را برعکس می کند NOT ~
دنباله ای از بیت ها را با گذاشتن ۰ در راست شیفت می دهد شیفت به چپ >>
دنباله ای از بیت ها را با گذاشتن کپی بیت چپ، شیفت می دهد شیفت به راست <<

 

لیست جلسات قبل آموزش پایتون

  1. آموزش برنامه نویسی پایتون؛ شروع کار و ساخت اولین برنامه با پایتون
  2. متغیرها در برنامه نویسی پایتون
  3. کار با اعداد در برنامه نویسی پایتون
  4. آموزش کار با رشته ها در برنامه نویسی پایتون

The post آموزش عملگرها در برنامه نویسی پایتون appeared first on آموزش برنامه نویسی - یادگیری برنامه نویسی با طعم سورس باران.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *