قالب ها (Templates) در انگولار ۷ – آموزش انگولار ۷

angular7 templates 6614 تصویر

قالب ها (Templates) در انگولار ۷

در انگولار ۷ از <ng-template> به جای <template> که در انگولار ۲ استفاده می شد، استفاده می کنیم. دلیل این تغییر نام از template به ng-template این است که خود html یک تگ به نام <template> دارد و این موضوع باعث بوجود آمدن تناقض میان این دو تگ می شود. این یکی از تغیرات اصلی در نسخه ۴ انگولار بود.

در ادامه از template به همراه یک ساختار شرطی if else استفاده خواهیم کرد.

فایل app.component.html:

<!--The content below is only a placeholder and can be replaced.-->
<div style = "text-align:center">
   <h1>Welcome to {{title}}.</h1>
</div>
<div> Months :
   <select (change) = "changemonths($event)" name = "month">
      <option *ngFor = "let i of months">{{i}}</option>
   </select>
</div>
<br/>
<div>
   <span *ngIf = "isavailable;then condition1 else condition2">
      Condition is valid.
   </span>
   <ng-template #condition1>Condition is valid from template</ng-template>
   <ng-template #condition2>Condition is invalid from template</ng-template>
</div>
<button (click) = "myClickFunction($event)">Click Me</button>

اگر به کد فوق توجه کنید، ما یک دستور if با یک بخش else به تگ <span> اضافه کرده ایم.

قالب ها به صورت زیر نوشته می شوند:

<ng-template #condition1>Condition is valid from template</ng-template>
<ng-template #condition2>Condition is invalid from template</ng-template>

زمانی که شرط مورد بررسی true باشد،  condition1 اجرا می شود و در غیر این صورت condition2 اجرا خواهد شد.

فایل app.component.ts:

import { Component } from '@angular/core';
@Component({
   selector: 'app-root',
   templateUrl: './app.component.html',
   styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
   title = 'Angular 7';
   // declared array of months.
   months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",
      "August", "September", "October", "November", "December"];
   isavailable = false; // variable is set to true
   myClickFunction(event) {
      //just added console.log which will display the event details in browser on click of the button.
      alert("Button is clicked");
      console.log(event);
   }
   changemonths(event) {
      alert("Changed month from the Dropdown");
   }
}

خروجی برنامه در مرورگر:

angular7 templates 6614 1 تصویر

از آنجایی که مقدار متغیر isavailable به صورت false تنظیم شده است، condition2 اجرا شده است.

محتوای فایل app.component.ts:

import { Component } from '@angular/core';
@Component({
   selector: 'app-root',
   templateUrl: './app.component.html',
   styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
   title = 'Angular 7';
   // declared array of months.
   months = ["January", "Feburary", "March", "April", "May", "June", "July",
      "August", "September", "October", "November", "December"];
   isavailable = false; //variable is set to true
   myClickFunction(event) {
      this.isavailable = !this.isavailable;
      // variable is toggled onclick of the button
   }
   changemonths(event) {
      alert("Changed month from the Dropdown");
   }
}

تابع myClickFunction مقدار متغیر isavailable را اگر true باشد، false و اگر false باشد true می کند.

myClickFunction(event) {
   this.isavailable = !this.isavailable;
}

زمانی که بر روی دکمه کلیک کنید، با توجه به مقدار متغیر isavailable یکی از خروجی های زیر را مشاهده خواهید کرد.

angular7 templates 6614 2 تصویر

angular7 templates 6614 3 تصویر

حال اگر پنجره Inspect Elements را باز کنید، متوجه می شود که تگ span در کدهای شما وجود ندارد، زیرا انگولار آن را از DOM حذف کرده است و به جای آن فقط متن Condition is invalid from template ایجاد شده است.

angular7 templates 6614 4 تصویر

حال کد بالا را به صورت زیر تغییر دهید:

<!--The content below is only a placeholder and can be replaced.-->
<div style = "text-align:center">
   <h1> Welcome to {{title}}. </h1>
</div>
<div> Months :
   <select (change) = "changemonths($event)" name = "month">
      <option *ngFor = "let i of months">{{i}}</option>
   </select>
</div>
<br/>
<div>
   <span *ngIf = "isavailable; else condition2">
      Condition is valid.
   </span>
   <ng-template #condition1>Condition is valid from template </ng-template>
   <ng-template #condition2>Condition is invalid from template</ng-template>
</div>
<button (click) = "myClickFunction($event)">Click Me</button>

با حذف شدن then از دستور شرطی، پیام Condition is valid در صفحه مرورگر نمایش داده می شود و تگ <span> نیز همچنان در کد ما وجود خواهد داشت. برای مثال اگر مقدار متغییر تعریف شده در فایل app.component.ts را به true تغییر دهید، خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد:

angular7 templates 66145 تصویر

نوشته قالب ها (Templates) در انگولار ۷ – آموزش انگولار ۷ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *