دانلود محیط برنامه نویسی Prolog

دانلود محیط برنامه نویسی Prolog

دانلود محیط برنامه نویسی Prolog

در خدمت شماییم با دانلود محیط برنامه نویسی Prolog از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. جهت برنامه نویسی زبان پرولوگ از برنامه SWI-Prolog استفاده می کنیم که در ادامه مطلب نسخه های ویندوز این برنامه جهت دانلود قرار داده شده.

دانلود محیط برنامه نویسی Prolog

SWI-Prolog is distributed as platform specific binary package for popular platforms (currently MS-Windows and MacOS X). For Ubuntu Linux we provide a PPA

The source package provides the GNU autoconf/make suite to configure and build fully automatically on many platforms. It builds on a wide range of 32 and 64 bit systems with an ANSI C compiler. The MS-Windows version is built using MinGW as a cross-compiler under Linux. See the file README.mingw in the toplevel directory.

SWI-Prolog stable releases have an even minor version number (7.0.x, 7.2.x, 7.4.x, …) and development releases an odd minor version number (7.1.x, 7.3.x, …). The development versions are released frequently, typically every couple of weeks). A new stable cycle is started when the development version has improved enough to make upgrading valuable for many users and large changes to the development versions have proven to be stable. As of 7.4.x we plan to provide regular stability and security fixes for the stable version and we will avoid incompatible changes.

The post دانلود محیط برنامه نویسی Prolog appeared first on آموزش برنامه نویسی.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *