کتاب آموزش گام به گام Linq با سی شارپ

کتاب آموزش گام به گام Linq با سی شارپ

کتاب آموزش گام به گام Linq با سی شارپ

در خدمت شما هستیم با کتاب آموزش گام به گام Linq با سی شارپ از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. در کتاب آموزش گام به گام Linq با سی شارپ مقدمه‌ای از سی شارپ، بانک اطلاعاتی SQL Server، عملگرهای استاندارد LINQ، قطعات LINQ to SQL و LINQ to Dataset آمده است. این کتاب اثر رمضان عباس نژاد ورزی و در ۱۰۳ صفحه ارائه شده است. سرفصل کتاب در ادامه مطلب…

کتاب آموزش گام به گام Linq با سی شارپ

فصل اول : آشنایی با زبان سی شارپ

 • زبان برنامه نویسی سی شارپ
 • فضای نام
 • انواع داده ها
 • متغیرها
 • نامگذاری متغیرها
 • اعلان متغیرها
 • مقدار دادن به متغیرها
 • ثوابت
 • عملگرها
 • فرم برنامه
 • خواص فرم
 • رویدادهای فرم
 • متدهای فرم
 • کنترل ها
 • کنترل Label
 • کنترل TextBox
 • کنترل Button
 • کنترل ListBox
 • کنترل ComboBox
 • کنترل CheckBox
 • کنترل CheckedListBox
 • کنترل RadioButton
 • کنترل GroupBox
 • کنترل MenuStrip
 • کنترل ContextMenuStrip
 • کنترل PictureBox
 • ساختارهای کنترلی
 • ساختارهای تصمیم
 • ساختارهای تکرار
 • مدیریت صفحه کلی
 • آرایه ها
 • کلاس ها و اشیاء
 • تعریف کلاس
 • نمونه سازی کلاس
 • اعضای کلاس

فصل دوم: مبانی بانک اطلاعات Server SQL

 • تعریف سیستم مدیریت بانک اطلاعات
 • دلایل استفاده از بانک اطلاعات
 • طراحی بانک اطلاعاتی
 • نرمال سازی داده ها
 • بانک اطلاعات SQL Server
 • معرفی بانک اطلاعاتی نمونه
 • ورود به بانک اطلاعاتیSQL Server
 • تایپ و اجرای دستورات SQL
 • ایجاد بانک اطلاعاتی
 • تغییر خواص اطلاعاتی موجود
 • حذف بانک اطلاعاتی موجود
 • اشیای بانک اطلاعات
 • ایجاد جدول با دستور SQL
 • تغییر ساختار جدول با
 • دستور SQL
 • حذف جدول با دستور SQL
 • دستورات SQL برای ورود، ویرایش و حذف داده ها
 • دستور INSERT
 • ویرایش رکوردهای جدول
 • حذف رکوردهای جدول
 • دستور SELECT

فصل سوم : مفاهیم اولیه و عملگرهای LINQ

 • مزایای LINQ
 • معماری LINQ
 • اسمبلی های میانی هسته ۴ LINQ
 • LINQ چطور پیاده سازی می شود؟
 • به کارگیری عملگرهای پرس وجوی استاندارد
 • تعریف متغیر برای نگهداری
 • نتیجه پرس وجوی LINQ
 • ایجاد پرس وجو از منابع داده
 • ساختار پرس وجویLINQ
 • استفاده از متدها ی پرس وجو و عبارات Lambda
 • عملگرهای استاندارد پرس وجو

فصل چهارم : مدل شیء LINQ to SQL

 • کلاس Data Context
 • نوع قوی DataContext
 • نگاشت جداول
 • نگاشت ستون ها
 • نگاشت رابطه ها
 • دستکاری داده ها
 • اضافه کردن رکورد
 • حذف رکورد
 • به روز رسانی رکورد
 • کنترل DataGridView

فصل پنجم : قطعه LINQ to Dataset

 • دستیابی به بانک اطلاعات با ADO.NET
 • کلاس Connection
 • کلاس Command
 • کلاس Dataset
 • کلاس DataAdapter
 • کلاس DataTable
 • کلاس DataColumn
 • کلاس DataRow
 • کلاس DataReader
 • مروری بر LINQ to Dataset
 • نیازمندی های پروژه LINQ toDataset

فصل ششم : رویه های ذخیره شده و توابع

 • متغیرها
 • توضیحات
 • ساختارهای تصمیم
 • دستور IF … Else
 • دستور IF تو در تو
 • دستور CASE
 • رویه های ذخیره شده
 • ایجاد رویه های ذخیره شده
 • اجرای رویه ذخیره شده
 • تغییر رویه ذخیره شده
 • حذف رویه های ذخیره شده
 • توابع
 • ایجاد توابع
 • تغییر تابع
 • حذف تابع
 • نگاشت توابع و رویه ها
 • ذخیره شده
 • نگاشت یک شیء در LINQ به یک رویه ذخیره شده با تابع در بانک اطلاعات
 • معرفی پارامترها و رویه ذخیره شده LINQ
 • تعریف دستوراتی که رویه ذخیره شده را اجرا می کنند
 • برگشت مقادیر
 • نگاشت رویه های ذخیره شده برای نتایج چندگانه
 • نگاشت و فراخوانی توابع تعریف شده توسط کاربر

فصل هفتم : LINQ و XML

 • ساختار داده های XML
 • صفات
 • بخش های تعریف XML
 • کلاس های LINQ to XML
 • کلاس XElement
 • کلاس XAttribute
 • کلاس XDocument
 • مفاهیم برنامه نویسیLINQ to XML
 • بار کردن سند XMLموجود
 • ذخیره کردن XML از طریقLINQ to XML
 • دستکاری XML
 • اضافه کردن عناصر
 • به روز رسانی عناصر
 • حذف عناصر
 • کار کردن با صفات
 • اضافه کردن صفت
 • بازیابی صفت
 • حذف صفت
 • رویدادهای LINQ to XML
 • رویدادهای SQL to XML

فصل هشتم : تراکنش ها و برخوردها

 • ارجاع به تراکنش
 • همزمانی خوش بینانه
 • کلاس ChangeConflictException
 • متد Reslove
 • روش های پیاده سازی تراکنش
 • خاصیت Transaction شیءDataContext
 • کلاسTransactionScope
 • کلاسCommittableTransaction

فصل نهم : گزارش گیری با Microsoft Report

 • امکانات نرم افزار Microsoft Report
 • مراحل طراحی گزارش
 • ایجاد گزارش با ویزارد
 • اضافه کردن گزارش جدید
 • بخش های گزارش
 • اضافه کردن فیلد متن به گزارش
 • ۹-۳-۴ . اضافه کردن خط
 • اضافه کردن مستطیل
 • اضافه کردن تصویر به گزارش
 • نمایش پنجره DataSources
 • ارسال پارامتر به گزارش
 • پیوست الف: امکانات طراحی LINQ
 • پیوست ب: ابزار SQLMetal
 • منابع

حتما بخوانید :  مشاهده گلچینی از بهترین کتاب های آموزش برنامه نویسی

The post کتاب آموزش گام به گام Linq با سی شارپ appeared first on آموزش برنامه نویسی.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *