آرایه های چند بعدی در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

csharp multidimensional arrays 4494 تصویر

آرایه های چند بعدی در زبان سی شارپ

آرایه هایی که تا به حال بررسی کرده ایم، همگی آرایه های تک بعدی بودند. در این بخش آرایه های چند بعدی را که گاهی اوقات به آن ها آرایه های مستطیلی نیز می گویند را بررسی خواهیم کرد.

مثال زیر یک آرایه دو بعدی است:

string [,] names;

همچنین یک آرایه سه بعدی هم به صورت زیر تعریف می شود:

int [ , , ] m;

آرایه های دو بعدی

ساده ترین شکل آرایه های چند بعدی، آرایه های دو بعدی است. اساسا آرایه های دو بعدی لیستی از آرایه های تک بعدی هستند. آرایه های چند بعدی را می توان به عنوان یک جدول در نظر گرفت که دارای چند سطر و چند ستون است. برای نمونه یک آرایه دو بعدی که دارای سه سطر و چهار ستون است را می توان به شکل زیر نمایش داد:

csharp multidimensional arrays 4494 1 تصویر

بنابراین این برای دسترسی به هر یک عناصر آرایه می توان از نام آرایه و اندیس های عنصر مورد نظر استفاده کرد.

مقدار دهی اولیه آرایه های دو بعدی

در زیر نحوه مقدار دهی به یک آرایه چند بعدی در زبان C# را مشاهده می کنید:

int [,] a = new int [3,4] {
{0, 1, 2, 3} ,  /* initializers for row indexed by 0 */
{4, 5, 6, 7} ,  /* initializers for row indexed by 1 */
{8, 9, 10, 11}  /* initializers for row indexed by 2 */
};

دسترسی به عناصر آرایه دو بعدی

یک عنصر در یک آرایه دو بعدی با استفاده از اندیس هایش قابل دسترسی است. به عنوان مثال، برای دسترسی به چهارمین عنصری که در سطر سوم قرار دارد، از دستور زیر استفاده می شود:

int val = a[2,3];

مثال زیر نحوه اعلان، مقداری و استفاده از یک آرایه دو بعدی را نشان می دهد:

using System;
namespace ArrayApplication {
  class MyArray {
   static void Main(string[] args) {
     /* an array with 5 rows and 2 columns*/
     int[,] a = new int[5, 2] {{0,0}, {1,2}, {2,4}, {3,6}, {4,8} };
     int i, j;
     /* output each array element's value */
     for (i = 0; i < 5; i++) {
      for (j = 0; j < 2; j++) {
        Console.WriteLine("a[{0},{1}] = {2}", i, j, a[i,j]);
      }
     }
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

a[0,0]: 0
a[0,1]: 0
a[1,0]: 1
a[1,1]: 2
a[2,0]: 2
a[2,1]: 4
a[3,0]: 3
a[3,1]: 6
a[4,0]: 4
a[4,1]: 8

نوشته آرایه های چند بعدی در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *