Nullables در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

csharp nullables 4485 تصویر

Nullables در زبان سی شارپ

در زبان برنامه نویسی C# برخی از نوع داده ها Nullables هستند به این معنی که می توان به آنها مقدار null داد (مانند object). همچنین برخی از نوع داده ها هم null پذیر نیستند یعنی نمی توان مقدار null را در آن ها ذخیره کرد (مانند int).

در زبان برنامه نویسی C# می توان نوع داده ای را که null پذیر نیست را به نوع داده null پذیر تبدیل کرد. در زیر سینتکس مربوط به null پذیر کردن یک نوع داده را مشاهده می کنید:

< data_type> ? <variable_name> = null;

مثال زیر نحوه null پذیر کردن انواع داده مختلف را نشان می دهد:

using System;
namespace CalculatorApplication {
  class NullablesAtShow {
   static void Main(string[] args) {
     int? num1 = null;
     int? num2 = 45;
     double? num3 = new double?();
     double? num4 = 3.14157;
     bool? boolval = new bool?();
     // display the values
     Console.WriteLine("Nullables at Show: {0}, {1}, {2}, {3}", num1, num2, num3, num4);
     Console.WriteLine("A Nullable boolean value: {0}", boolval);
     Console.ReadLine();
   }
  }
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Nullables at Show: , 45, , 3.14157
A Nullable boolean value:

عملگر تلفیق null (??)

این عملگر null بودن یک متغیر را بررسی می کند. زمانی متغیر null باشد، مقدار عملوند سمت راست را باز میگرداند و زمانی null نباشد، مقدار عملوند چپ را باز میگرداند.

مثال زیر نحوه استفاده از عملگر ?? را نشان می دهد:

using System;
namespace CalculatorApplication {
  class NullablesAtShow {
   static void Main(string[] args) {
     double? num1 = null;
     double? num2 = 3.14157;
     double num3;
     num3 = num1 ?? 5.34;   
     Console.WriteLine(" Value of num3: {0}", num3);
     num3 = num2 ?? 5.34;
     Console.WriteLine(" Value of num3: {0}", num3);
     Console.ReadLine();
   }
  }
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Value of num3: 5.34
Value of num3: 3.14157

نوشته Nullables در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *