سورس رسم خانه دو بعدی با OpenGL به زبان C++

draw 2d house in opengl using cpp 5041 سورس رسم خانه دو بعدی با OpenGL به زبان C++

سورس رسم خانه دو بعدی با OpenGL به زبان C++

در این بخش سورس رسم خانه دو بعدی با OpenGL را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از زبان برنامه نویسی C++ نوشته شده است. شما با مشاهده این سورس کد می توانید نحوه رسم اشکال مختلف با استفاده از خطوط و پر کردن آن ها با رنگ را در OpenGL یاد بگیرد. در ادامه می توانید توضیحات و تصاویر مربوط به این برنامه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

این پروژه به صورت Console است و زمانی که کاربر آن را اجرا می کند، یک پنجره OpenGL باز می شود. سپس برنامه با استفاده دستورات OpenGL و رسم چندین خط از انواع مختلف یک خانه دو بعدی با رنگ بندی کامل را رسم می کند.

 • تابع main: تابع اصلی و اولین تابعی که بعد از اجرا شدن برنامه فراخوانی می شود.
 • تابع home: برای رسم قسمت های مختلف خانه دو بعدی استفاده می شود.
 • تابع init : به منظور آماده سازی و مقدار دهی (Initialize) کردن بخش های مختلف OpenGL استفاده می شود.

قسمت های از سورس کد:

#include <gl/glut.h>
void init()
{
	// Set display window color to as glClearColor(R,G,B,Alpha)
	glClearColor(0.5, 0.9, 0.4, 0.0);
	// Set projection parameters.
	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
	// Set 2D Transformation as gluOrtho2D(Min Width, Max Width, Min Height, Max Height)
	gluOrtho2D(0.0, 800, 0.0, 600);
}
void home()
{
	//Roof
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);   // Clear display window
									 // Set line segment color as glColor3f(R,G,B)
	glColor3f(0.3, 0.5, 0.8);
	glBegin(GL_POLYGON);
	glVertex2i(200, 500);
	glVertex2i(600, 500);
	glVertex2i(700, 350);
	glVertex2i(300, 350);
	glEnd();
	// Top of Front Wall
    // ........................
	// Process all OpenGL routine s as quickly as possible
	glFlush();
}
int main(int argc, char ** argv)
{
	// Initialize GLUT
	glutInit(&argc, argv);
	// Set display mode
	glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
	// Set top - left display window position.
	glutInitWindowPosition(400, 150);
	// Set display window width and height
	glutInitWindowSize(700, 500);
	// Create display window with the given title
	glutCreateWindow("SourceSara.Com | 2D House");
	// Execute initialization procedure
	init();
	// Send graphics to display window
	glutDisplayFunc(home);
	// Display everything and wait.
	glutMainLoop();
}

نکات

 • این پروژه در نرم افزار Visual Studio نسخه ۲۰۱۵ تست شده است و به خوبی کار می کند.
 • به منظور اجرای پروژه های OpenGL باید آن را بر روی IDE خود نصب کنید.
 • سورس کد پروژه به طور کامل کامنت گذاری شده است و شامل سه تابع زیر است.
 • در صورت نا مفهوم بودن بخشی از کد، می توانید در قسمت نظرات مطرح کنید تا برای شما توضیح داده شود.

نوشته سورس رسم خانه دو بعدی با OpenGL به زبان C++ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *