اعداد در زبان C++ – آموزش زبان C++

cpp numbers 4374 اعداد در زبان C++  آموزش زبان C++

اعداد در زبان C++

به طور معمول در برنامه های خود از انواع داده های اصلی (مانند int، short، long و …) استفاده می کنیم که محدوده و رنج هر کدام از آن ها در بخش انواع داده های C++ توضیح داده شده است.

تعریف اعداد در زبان C++

مثال زیر نحوه تعریف و استفاده از اعداد را نشان می دهد:

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  // number definition:
  short s;
  int  i;
  long  l;
  float f;
  double d;
  // number assignments;
  s = 10;   
  i = 1000;  
  l = 1000000; 
  f = 230.47; 
  d = 30949.374;
  // number printing;
  cout << "short s :" << s << endl;
  cout << "int  i :" << i << endl;
  cout << "long  l :" << l << endl;
  cout << "float f :" << f << endl;
  cout << "double d :" << d << endl;
  return 0;
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان C++ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

short s :10
int  i :1000
long  l :1000000
float f :230.47
double d :30949.4

عملیات ریاضی در زبان C++

علاوه بر توابعی که خودتان می توانید ایجاد کنید، توابع مفید دیگری در کتابخانه استاندارد زبان C و C++ وجود دارند که به آن ها توابع پیش ساخته (Built-in) گفته می شود. در جدول زیر برخی از توابع پیش ساخته ای که مربوط به عملیات های ریاضی هستند را مشاهده می کنید (برای دسترسی به این توابع باید هدر فایل <cmath> را به برنامه خود اضافه کنید):

ردیف توضیحات
۱ double cos(double)

این تابع یک زاویه (از نوع double) می گیرد و کسینوس آن را بر می گرداند.

۲ double sin(double)

این تابع یک زاویه (از نوع double) می گیرد و سینوس آن را بر می گرداند.

۳ double tan(double)

این تابع یک زاویه (از نوع double) می گیرد و تانژانت آن را بر می گرداند.

۴ double log(double)

این تابع یک عدد می گیرد و لوگاریتم آن را بر می گرداند.

۵ double pow(double, double)

این تابع دو عدد از نوع double می گیرد و عدد اولی را به توان عدد دومی می رساند.

۶ double hypot(double, double)

این تابع طول دو ضلع یک مثلث را می گیرد و طول وتر آن را بر می گرداند.

۷ double sqrt(double)

این تابع یک عدد می گیرد و جزر آن را بر می گرداند.

۸ int abs(int)

این تابع یک عدد از نوع integer می گیرد و قدر مطلق آن را بر می گرداند.

۹ double fabs(double)

این تابع یک عدد از هر نوعی می گیرد و قدر مطلق آن را بر می گرداند.

۱۰ double floor(double)

یک عدد اعشاری می گیرد و کف آن را بر می گرداند.

مثال زیر نحوه استفاده از توابع فوق را نشان می دهد:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main () {
  // number definition:
  short s = 10;
  int  i = -1000;
  long  l = 100000;
  float f = 230.47;
  double d = 200.374;
  // mathematical operations;
  cout << "sin(d) :" << sin(d) << endl;
  cout << "abs(i) :" << abs(i) << endl;
  cout << "floor(d) :" << floor(d) << endl;
  cout << "sqrt(f) :" << sqrt(f) << endl;
  cout << "pow( d, 2) :" << pow(d, 2) << endl;
  return 0;
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

sign(d)   :-0.634939
abs(i)   :1000
floor(d)  :200
sqrt(f)   :15.1812
pow( d, 2 ) :40149.7

اعداد تصادفی در زبان C++

ممکن است گاهی اوقات وضعیتی پیش آید بخواهید اعداد تصادفی تولید کنید. در زبان برنامه نویسی C++ برای تولید اعداد تصادفی دو تابع rand() و srand() وجود دارد. اگر فقط از تابع rand() استفاده کنید، اعداد تصادفی که تولید می شوند، شبیه به هم خواهند بود. اما با استفاده از تابع rand() و srand() می توانید اعداد تصادفی کاملا متفاوت تولید کنید.

مثال زیر نحوه استفاده از این توابع را نشان می دهد:

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main () {
  int i,j;
  // set the seed
  srand( (unsigned)time( NULL ) );
  /* generate 10 random numbers. */
  for( i = 0; i < 10; i++ ) {
   // generate actual random number
   j = rand();
   cout <<" Random Number : " << j << endl;
  }
  return 0;
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Random Number : 1748144778
Random Number : 630873888
Random Number : 2134540646
Random Number : 219404170
Random Number : 902129458
Random Number : 920445370
Random Number : 1319072661
Random Number : 257938873
Random Number : 1256201101
Random Number : 580322989

نوشته اعداد در زبان C++ – آموزش زبان C++ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *