کلاس Array در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

csharp array class 4518 تصویر

کلاس Array در زبان سی شارپ

این کلاس در فضای نام System تعریف شده است و متدها و خاصیت های مختلفی به منظور کار بر روی آرایه ها فراهم می کند. همه آرایه ها از این کلاس مشتق شده اند و این کلاس به عنوان کلاس base محسوب می شود.

خاصیت های کلاس Array

در جدول زیر برخی از خاصیت های رایج کلاس Array در زبان سی شارپ را مشاهده می کنید:

ردیف توضیحات
۱ IsFixedSize

مشخص می کند که آیا آرایه یک اندازه ثابت دارد یا خیر.

۲ IsReadOnly

مشخص می کند که آیا آرایه به صورت فقط خواندنی (read-only) است یا خیر.

۳ Length

تعداد عناصر موجود در یک آرایه را به صورت یک عدد ۳۲bit باز میگرداند.

۴ LongLength

تعداد عناصر موجود در یک آرایه را به صورت یک عدد ۶۴bit باز میگرداند.

۵ Rank

تعداد بعد یک آرایه را باز میگرداند.

متدهای کلاس Array

در جدول زیر برخی از متدهای پر استفاده کلاس Array را مشاهده می کنید:

ردیف توضیحات
۱ Clear

رنج عناصر آرایه را بسته به نوع آن به ۰، false و یا null تغییر می دهد.

۲ Copy(Array, Array, Int32)

تعدادی از عناصر آرایه اول را که در پارامتر سوم مشخص می شود، در آرایه دوم کپی می کند.

برای نمونه:

Array.Copy(firstArray, secondArray, 3);

دستور بالا ۳ عنصر از آرایه اول را در دومی کپی می کند.

۳ CopyTo(Array, Int32)

تمام عناصر آرایه تک بعدی جاری را که بعد از اندیس مشخص شده قرار دارند را در آرایه تک بعدی مشخص شده، کپی می کند.

۴ GetLength

تعداد عناصر موجود در یک آرایه را به صورت یک عدد ۳۲bit باز میگرداند.

۵ GetLongLength

تعداد عناصر موجود در یک آرایه را به صورت یک عدد ۶۴bit باز میگرداند.

۶ GetLowerBound

محدوده پایینی بعد مشخص شده در آرایه را باز میگیرد.

۷ GetType

این تابع از کلاس Object به ارث برده شده است و نوع داده نمونه جاری را باز میگرداند.

۸ GetUpperBound

محدوده بالایی بعد مشخص شده در آرایه را باز میگیرد.

۹ GetValue(Int32)

مقداری که در اندیس وارد شده قرار دارد را باز میگرداند. برای نمونه GetValue(3) عنصری که در خانه چهارم آرایه قرار دارد، باز میگرداند.

۱۰ IndexOf(Array, Object)

مقدار پارامتر دوم را در آرایه ای مشخص شده جستجو می کند و اگر پیدا کند، اندیس آن را باز میگرداند.

۱۱ Reverse(Array)

ترتیب عناصر آرایه را برعکس می کند.

۱۲ SetValue(Object, Int32)

مقدار عنصری که در اندیس مشخص شده قرار دارد را تنظیم می کند.

۱۳ Sort(Array)

عناصر آرایه را ب استفاده از پیاده سازی IComparable مرتب می کند.

۱۴ ToString

از کلاس Object به ارث برده شده است و نمایش رشته ای آرایه را باز میگرداند.

برای مشاهده کل متدها و خاصیت های کلاس Array به مستندات سایت مایکروسافت مراجعه کنید.

مثال

در مثال زیر برخی از متدهای فوق استفاده شده است:

using System;
namespace ArrayApplication {
  class MyArray {
   static void Main(string[] args) {
     int[] list = { 34, 72, 13, 44, 25, 30, 10 };
     int[] temp = list;
     Console.Write("Original Array: ");
     foreach (int i in list) {
      Console.Write(i + " ");
     }
     Console.WriteLine();
     // reverse the array
     Array.Reverse(temp);
     Console.Write("Reversed Array: ");
     foreach (int i in temp) {
      Console.Write(i + " ");
     }
     Console.WriteLine();
     //sort the array
     Array.Sort(list);
     Console.Write("Sorted Array: ");
     foreach (int i in list) {
      Console.Write(i + " ");
     }
     Console.WriteLine();
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر سی شارپ اجرا شود، نتیحه زیر را تولید خواهد کرد:

Original Array: 34 72 13 44 25 30 10
Reversed Array: 10 30 25 44 13 72 34
Sorted Array: 10 13 25 30 34 44 72

نوشته کلاس Array در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *