انیمیشن ها در ReactJS – آموزش ReactJS

reactjs animations 6195 تصویر

انیمیشن ها در ReactJS

در این فصل چگونگی استفاده از انیمیشن ها در ReactJS را بررسی خواهیم کرد.

مرحله اول : نصب React CSS Transitions Group

این یک Add-on برای ReactJS است که به منظور ایجاد انیمیشن و transition های CSS استفاده می شود. با استفاده از دستور زیر می توانید آن را نصب کنید:

C:\Users\username\Desktop\reactApp>npm install react-addons-css-transition-group

مرحله دوم : افزودن فایل CSS

یک فایل جدید با نام style.css ایجاد کنید. مانند نمونه زیر:

C:\Users\Tutorialspoint\Desktop\reactApp>type nul > css/style.css

برای اینکه بتوانیم از آن در برنامه استفاده کنیم، باید آن را مانند نمونه زیر به عنصر head در index.html اضافه کنیم.

<!DOCTYPE html>
<html lang = "en">
  <head>
   <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "./style.css">
   <meta charset = "UTF-8">
   <title>React App</title>
  </head>
  <body>
   <div id = "app"></div>
   <script src = 'index_bundle.js'></script>
  </body>
</html>

مرحله سوم : نمایش انیمیشن

در مثال زیر ما از عنصر ReactCSSTransitionGroup به عنوان ظرفی برای نگه داری عنصری که می خواهیم با استفاده از انیمیشن آن را نمایش دهیم استفاد کرده ایم. در این مثال از transitionAppear و transitionAppearTimeout استفاده شده است.

محتوای فایل App.jsx:

import React from 'react';
var ReactCSSTransitionGroup = require('react-addons-css-transition-group');
class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <ReactCSSTransitionGroup transitionName = "example"
        transitionAppear = {true} transitionAppearTimeout = {500}
        transitionEnter = {false} transitionLeave = {false}>
					
        <h1>My Element...</h1>
      </ReactCSSTransitionGroup>
     </div>   
   );
  }
}
export default App;

محتوای فایل main.js:

import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('app'));

محتوای فایل css/style.css:

.example-appear {   opacity: 0.04;}.example-appear.example-appear-active {   opacity: 2;   transition: opacity 50s ease-in;}

زمانی که برنامه را اجرا کنیم، عنصر موجود در صفحه با انیمیشن ظاهر خواهد شد.

react animations appear 6195 تصویر

مرحله چهارم : انیمیشن Enter و Leave

این نوع انیمیشن در هنگام افزودن یک آیتم جدید به لیست یا حذف آن از لیست استفاده می شود.

محتوای فایل App.jsx:

import React from 'react';
var ReactCSSTransitionGroup = require('react-addons-css-transition-group');
class App extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);	
   this.state = {
     items: ['Item 1...', 'Item 2...', 'Item 3...', 'Item 4...']
   }
   this.handleAdd = this.handleAdd.bind(this);
  };
  handleAdd() {
   var newItems = this.state.items.concat([prompt('Create New Item')]);
   this.setState({items: newItems});
  }
  handleRemove(i) {
   var newItems = this.state.items.slice();
   newItems.splice(i, 1);
   this.setState({items: newItems});
  }
  render() {
   var items = this.state.items.map(function(item, i) {
     return (
      <div key = {item} onClick = {this.handleRemove.bind(this, i)}>
        {item}
      </div>
     );
   }.bind(this));
   return (
     <div>   
      <button onClick = {this.handleAdd}>Add Item</button>
				
      <ReactCSSTransitionGroup transitionName = "example" 
        transitionEnterTimeout = {500} transitionLeaveTimeout = {500}>
        {items}
      </ReactCSSTransitionGroup>
     </div>
   );
  }
}
export default App;

محتوای فایل main.js:

import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('app'));

محتوای فایل css/style.css:

.example-enter {
  opacity: 0.04;
}
.example-enter.example-enter-active {
  opacity: 5;
  transition: opacity 50s ease-in;
}
.example-leave {
  opacity: 1;
}
.example-leave.example-leave-active {
  opacity: 0.04;
  transition: opacity 50s ease-in;
}

بعد از اجرای برنامه اگر بر روی دکمه کلیک کنید، صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد:

react animations enter prompt 6195 تصویر

زمانی که آیتم جدیدی به لیست اضافه کنیم، این آیتم با انیمیشن نمایش داده می شود:

react animations enter fade in 6195 تصویر

همچنین اگر آیتمی را از لیست حذف کنیم، آن آیتم با انیمیشن حذف خواهد شد:

react animations leave fade out 6195 تصویر

نوشته انیمیشن ها در ReactJS – آموزش ReactJS اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *