اعتبار سنجی پراپرتی ها در ReactJS – آموزش ReactJS

reactjs props validation 6118 تصویر

اعتبار سنجی پراپرتی ها در ReactJS

اعتبار سنجی پراپرتی ها در ReactJS یک راه مفید برای بهبود کارایی و کمتر کردن باگ های نرم افزاری است. این امر در طول توسعه نرم افزار به برنامه نویس کمک می کند تا از بروز ایراداتی و مشکلاتی که در آینده (زمانی که برنامه بزرگ تر شود) ممکن است بوجود آیند، جلوگیری کند. همچنین باعث افزایش خوانایی کدها می شود، زیرا ما چگونگی استفاده از هر کامپوننت را مشاهده می کنیم.

مثال

در این مثال ما کامپوننت App را با تمام props های مورد نیازمان ایجاد کرده ایم. App.propTypes به منظور اعتبار سنجی پراپرتی ها استفاده می شود. اگر برخی از پراپرتی ها از نوع صحیحی که ما تعیین کرده ایم، استفاد نکنند، در صفحه کنسول هشدار دریافت می کنیم. بعد از تعیین الگوی اعتبار سنجی، App.defaultProps را تنظیم خواهیم کرد.

محتوای فایل App.jsx:

import React from 'react';
class App extends React.Component {
  render() {
   return (
     <div>
      <h3>Array: {this.props.propArray}</h3>
      <h3>Bool: {this.props.propBool ? "True..." : "False..."}</h3>
      <h3>Func: {this.props.propFunc(3)}</h3>
      <h3>Number: {this.props.propNumber}</h3>
      <h3>String: {this.props.propString}</h3>
      <h3>Object: {this.props.propObject.objectName1}</h3>
      <h3>Object: {this.props.propObject.objectName2}</h3>
      <h3>Object: {this.props.propObject.objectName3}</h3>
     </div>
   );
  }
}
App.propTypes = {
  propArray: React.PropTypes.array.isRequired,
  propBool: React.PropTypes.bool.isRequired,
  propFunc: React.PropTypes.func,
  propNumber: React.PropTypes.number,
  propString: React.PropTypes.string,
  propObject: React.PropTypes.object
}
App.defaultProps = {
  propArray: [1,2,3,4,5],
  propBool: true,
  propFunc: function(e){return e},
  propNumber: 1,
  propString: "String value...",
  propObject: {
   objectName1:"objectValue1",
   objectName2: "objectValue2",
   objectName3: "objectValue3"
  }
}
export default App;

محتوای فایل main.js:

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App.jsx';
ReactDOM.render(<App/>, document.getElementById('app'));

خروجی مثال:

reactjs props validation 6118 تصویر

نوشته اعتبار سنجی پراپرتی ها در ReactJS – آموزش ReactJS اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *