معادلات دیفرانسیل

فصل اول: معادلات دیفرانسیل مرتبه اول سر تیتر دروس این فصل: تعاریف اولیه تشکیل معادلات دیفرانسیل روش‌هایی برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع جدایی‌پذیر (تفکیک‌پذیر) معادلات دیفرانسیل مرتبه اول خطی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع برنولی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع کامل بحث یافتن عامل (فاکتور) انتگرال‌ساز معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع همگن معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از درجه n معادلات دیفرانسیل مرتبه اول از نوع کلرو دو کاربرد از معادلات دیفرانسیل مرتبه اول پوش یک دسته منحنی و بحث یافتن جواب غیرعادی یک معادله دیفرانسیل بحث یافتن مسیرهای قائم فصل دوم: معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر سر تیتر دروس این فصل: تعاریف اولیه روش‌های حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم خطی با ضرایب ثابت از نوع همگن معادلات دیفرانسیل خطی غیرهمگن و بحث جواب خصوصی روش ضرایب نامعین روش اپراتور معکوس معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم همگن از نوع کوشی-اویلر پیدا کردن یک پایه جواب معادلات مرتبه دوم خطی با داشتن پایه جواب دیگر روش لاگرانژ برای پیدا کردن جواب خصوصی معادله خطی مرتبه دوم غیرهمگن روش‌های کاهش مرتبه   فصل سوم: سری‌های توانی سر تیتر دروس این فصل: تعاریف اولیه تعیین نقاط عادی و غیرعادی یک معادله دیفرانسیل روش فروبینیوس معادله دیفرانسیل لژاندر معادله بسل فصل چهارم: تبدیل لاپلاس سر تیتر دروس این فصل: تعاریف اولیه قضایای تبدیل لاپلاس قضیه مقدار اولیه و مقدار نهایی قضیه تبدیل لاپلاس متناوب قضیه تبدیل لاپلاس مشتقات یک تابع قضیه تبدیل لاپلاس انتگرال‌های یک تابع قضیه اول انتقال قضیه دوم انتقال قضیه مشتق‌گیری از تبدیل لاپلاس قضیه انتگرال‌گیری از تبدیل لاپلاس قضیه تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع تابع دلتای دیراک فصل پنجم: دستگاه معادلات دیفرانسیل سر تیتر دروس این فصل: حل مسائل با شرایط مرزی (به کمک تبدیل لاپلاس) حل مسائل بدون شرایط مرزی (به کمک اپراتور D)

نوشته معادلات دیفرانسیل اولین بار در دانشجویار پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *