حلقه for در پایتون – آموزش Python

python for loop 4039 تصویر

حلقه for در پایتون

حلقه for در پایتون، امکان جستجو و پیمایش در بین دنباله ای از آیتم (نظر لیست ها) را فراهم می کند.

Syntax حلقه for

در زیر syntax یک دستور for را مشاهده می کنید:

for iterating_var in sequence:
   statements(s)

ابتدا sequence ارزیابی می شود و مقدار اولین آیتم آن در متغیر iterating_var قرار می گیرد. سپس بلوک کد اجرا (statement(s)) می شود و آیتم بعدی در متغیر iterating_var قرار می گیرد. این عمل تا زمانی که حلقه به آخرین آیتم موجود در sequence نرسد ادامه می یابد.

دیاگرام حلقه for

python for loop 4039 1 تصویر

مثال

#!/usr/bin/python
for letter in 'Python':     # First Example
print 'Current Letter :', letter
fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for fruit in fruits:        # Second Example
print 'Current fruit :', fruit
print "Good bye!"

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر پایتون اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Current Letter : P
Current Letter : y
Current Letter : t
Current Letter : h
Current Letter : o
Current Letter : n
Current fruit : banana
Current fruit : apple
Current fruit : mango
Good bye!

تکرار به وسیله index

یک راه دیگر برای پیمایش آیتم های موجود در یک دنباله استفاده از index می باشد. به مثال زیر توجه کنید:

#!/usr/bin/python
fruits = ['banana', 'apple',  'mango']
for index in range(len(fruits)):
print 'Current fruit :', fruits[index]
print "Good bye!"

امتحان کنید

زمانی که کد بالا اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Current fruit : banana
Current fruit : apple
Current fruit : mango
Good bye!

در کد بالا، با استفاده از تابع پیش ساخته len تعداد آیتم های موجود در tuple را بدست آوردیم و با استفاده از تابع پیش ساخته range محدوده دنباله را مشخص کردیم. یعنی اگر تابع len مقدار ۳ را بر گرداند، محدوده حلقه ما از ۰ تا ۲ خواهد بود.

استفاده از دستور else در حلقه

در زبان پایتون می توانید یک دستور else برای حلقه ها مشخص کنید.

  • اگر دستور else با یک حلقه for استفاده شود، زمانی اجرا می شود حلقه به صورت عادی به پایان برسد. به این معنی که توسط دستور break خاتمه نیابد.
  • اگر دستور else با یک حلقه while استفاده شود، زمانی اجرا می شود که شرط بررسی شده در حلقه نادرست باشد.

مثال زیر ترکیب دستور else با یک حلقه for را نشان می دهد که در آن اعداد اول موجود در رنج ۱۰ تا ۲۰ جستجو می شوند.

#!/usr/bin/python
for num in range(10,20):     #to iterate between 10 to 20
for i in range(2,num):    #to iterate on the factors of the number
if num%i == 0:         #to determine the first factor
j=num/i             #to calculate the second factor
print '%d equals %d * %d' % (num,i,j)
break #to move to the next number, the #first FOR
else:                  # else part of the loop
print num, 'is a prime number'

امتحان کنید

زمانی که کد بالا اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

10 equals 2 * 5
11 is a prime number
11 is a prime number
11 is a prime number
11 is a prime number
11 is a prime number
11 is a prime number
11 is a prime number
11 is a prime number
11 is a prime number
12 equals 2 * 6
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
13 is a prime number
14 equals 2 * 7
15 is a prime number
15 equals 3 * 5
16 equals 2 * 8
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
17 is a prime number
18 equals 2 * 9
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number
19 is a prime number

نوشته حلقه for در پایتون – آموزش Python اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *