آموزش کار با نقشه ها در برنامه نویسی GO

آموزش کار با نقشه ها در برنامه نویسی GO

آموزش کار با نقشه ها در برنامه نویسی GO

با آموزش کار با نقشه ها در برنامه نویسی GO در چهاردهمین جلسه از آموزش برنامه نویسی Go در خدمت شما هستیم.

آموزش کار با نقشه ها در برنامه نویسی GO

زبان برنامه نویسی Go نوع داده های نقشه ی مهمی که کلید های منحصر به فرد رابه مقادیر می دهد. کلید یک شی است که شما برای بازیابی یک مقداردر یک تاریخ دیگر استفاده میکنید،کلید و مقدارداده شده. شما میتوانید مقدار را در یک شی Map ذخیره میکند بعداز اینکه مقدار ذخیره شد شما میتوانید با استفاده از کلیدش آن را بازیابی کنید

Go provides another important data type named map which maps unique keys to values. A key is an object that you use to retrieve a value at a later date. Given a key and a value, you can store the value in a Map object. After the value is stored, you can retrieve it by using its key.

تعریف نقشه در برنامه نویسی GO

شما میتوانید از تابع make جهت ساخت نقشه ها در برنامه نویسی GO استفاده کنید

/* declare a variable, by default map will be nil*/
var map_variable map[key_data_type]value_data_type

/* define the map as nil map can not be assigned any value*/
map_variable = make(map[key_data_type]value_data_type)
به مثال زیر که روند ساخت نقشه هست توجه نمایید :
package main

import "fmt"

func main() {
 var countryCapitalMap map[string]string
 /* create a map*/
 countryCapitalMap = make(map[string]string)
 
 /* insert key-value pairs in the map*/
 countryCapitalMap["France"] = "Paris"
 countryCapitalMap["Italy"] = "Rome"
 countryCapitalMap["Japan"] = "Tokyo"
 countryCapitalMap["India"] = "New Delhi"
 
 /* print map using keys*/
 for country := range countryCapitalMap {
 fmt.Println("Capital of",country,"is",countryCapitalMap[country])
 }
 
 /* test if entry is present in the map or not*/
 capital, ok := countryCapitalMap["United States"]
 /* if ok is true, entry is present otherwise entry is absent*/
 if(ok){
 fmt.Println("Capital of United States is", capital) 
 }else {
 fmt.Println("Capital of United States is not present") 
 }
}
پیشنمایش

 

خروجی کدبالا

Capital of India is New Delhi
Capital of France is Paris
Capital of Italy is Rome
Capital of Japan is Tokyo
Capital of United States is not present

 

تابع delete در برنامه نویسی Go

این تابع برای حذف یک ورودی فرم از نقشه به کار میروداین نقشه و کلید مرتبط که باید حذف شود را درخواست میکند مانند مثال زیر

package main

import "fmt"

func main() { 
 /* create a map*/
 countryCapitalMap := map[string] string {"France":"Paris","Italy":"Rome","Japan":"Tokyo","India":"New Delhi"}
 
 fmt.Println("Original map") 
 
 /* print map */
 for country := range countryCapitalMap {
 fmt.Println("Capital of",country,"is",countryCapitalMap[country])
 }
 
 /* delete an entry */
 delete(countryCapitalMap,"France");
 fmt.Println("Entry for France is deleted") 
 
 fmt.Println("Updated map") 
 
 /* print map */
 for country := range countryCapitalMap {
 fmt.Println("Capital of",country,"is",countryCapitalMap[country])
 }
}
پیشنمایش

 

خروجی کد بالا به شکل زیر می باشد

Original Map
Capital of France is Paris
Capital of Italy is Rome
Capital of Japan is Tokyo
Capital of India is New Delhi
Entry for France is deleted
Updated Map
Capital of India is New Delhi
Capital of Italy is Rome
Capital of Japan is Tokyo

منبع

 

لیست مطالب جلسه قبل برنامه نویسی Go

 1. آموزش برنامه نویسی Go – زبان برنامه نویسی گو چیست؟ آشنایی با زبان و محیط برنامه نویسی Go
 2. آموزش برنامه نویسی Go – ساختار برنامه نویسی GO
 3. آموزش برنامه نویسی Go – قواعد برنامه نویسی GO
 4. آموزش برنامه نویسی Go – انواع داده در برنامه نویسی GO
 5. آموزش برنامه نویسی Go – کار با متغیر های برنامه نویسی GO
 6. آموزش کار با ثابت های برنامه نویسی GO
 7. ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO
 8. آموزش کار با حلقه ها در برنامه نویسی GO
 9. آموزش کار با توابع در برنامه نویسی GO
 10. آموزش کار با Scope Rules در برنامه نویسی GO
 11. آموزش کار با آرایه در برنامه نویسی GO
 12. آموزش کار با اشاره گر ها در برنامه نویسی GO
 13. آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO
 14. آموزش کار با Slices در برنامه نویسی GO

 

پیشنهاد ویژه ۱ : مقالات و کتاب های آموزشی برنامه نویسی GO

پیشنهاد ویژه ۲ : فیلم های آموزشی زبان برنامه نویسی

The post آموزش کار با نقشه ها در برنامه نویسی GO appeared first on آموزش برنامه نویسی.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *