فیلم آموزش مقدماتی برنامه نویسی Scala

فیلم آموزش مقدماتی برنامه نویسی Scala

فیلم آموزش مقدماتی برنامه نویسی Scala

با فیلم آموزش مقدماتی برنامه نویسی Scala به زبان اصلی از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران در خدمت شما هستیم.در این دوره با اصول اولیه اسکالا، کلاس ها و Constructors، توابع و Closures و برنامه نویسی تابعی با Scala آشنا می شوید. Scala یک زبان برنامه نویسی تابعی است که در بالای ماشین مجازی جاوا اجرا می شود و می تواند از هر کلاس جاوا استفاده کند. Scala به خوبی برای برنامه نویسی توزیع شده و کلان داده ها مناسب است.

فیلم آموزش مقدماتی برنامه نویسی Scala

 • برنامه نویسی تابعی Scala

 • کلاس ها و Constructors در برنامه نویسی Scala

 • کلاس اسکالا

 • Scala Collections

 • تغییرپذیر در مقابل تغییرناپذیر در برنامه نویسی Scala

 • آرایه ها و ArrayBuffers در برنامه نویسی Scala

 • List در مقابل ListBuffer در برنامه نویسی Scala

 • Maps و Tuples در برنامه نویسی Scala

 • توابع و مقادیر در برنامه نویسی Scala

 • ایجاد تابع Anonymous در برنامه نویسی Scala

 • پارامتر های تابع در برنامه نویسی Scala

 • Closures در برنامه نویسی Scala

The name Scala derives from a combination of the words “scalable” and “language”. Scala is a functional programming language, which runs on top of the Java virtual machine and can use any Java class. Scala is well suited for distributed programming and big data. It is what Apache Spark is built in and can provide better performance when compared to Python and is much less verbose than Java. Whether you’re learning about functional programming or starting a career in big data, Scala is a great place to start.
About this Course
The name Scala derives from a combination of the words “scalable” and “language”. Scala is a functional programming language, which runs on top of the Java virtual machine and can use any Java class. Scala is well suited for distributed programming and big data. It is what Apache Spark is built in and can provide better performance when compared to Python and is much less verbose than Java. Whether you’re learning about functional programming or starting a career in big data, Scala is a great place to start.
What you'll learn
Scala Basic Fundamentals
Classes and Constructors
Functions and ClosuresFunctional Programming with Scala
 In this stage, you’ll learn about the basics of Scala. We will cover Scala’s origin and its use in some real world applications. In this stage we will learn how to build our first Scala app.
7 steps
Introducing Functional Programming
2:20
Hello, World!
2:22
Our First Scala App
9:44
Classes and Constructors
8:59
Primary and Secondary Scala Class
2 questions
Inheritance and Traits
3:17
Functional Programming Review
9 questions
Scala Collections
 Data structures are an important aspect of Scala. In Scala, these data structures or collections can range from mutable to immutable. Some of these collections are similar to ones in Java such as arrays and maps or Python such as lists and tuples. In this stage we will learn when to use one collection type versus another and how to implement them.
7 steps
Mutable vs. Immutable
1:37
Arrays and ArrayBuffers
10:04
List vs ListBuffer
6:27
Arrays and Lists in Scala Review
5 questions
Maps and Tuples
9:01
Sets
4:32
Maps and Tuples in Scala
6 questions
Higher Order Functions
 Congratulations, you know enough now to start diving into functional programming! In this stage we will discuss passing functions as parameters to other functions, useful higher order functions and currying, all key features of functional programming.
7 steps
Functions as Values
5:51
Create an Anonymous Function
2 questions
Partially Applied Functions
5:16
Higher Order Functions
7:48
Function Parameters
5:12
Closures
2:36
Higher Order Functions Review
3 questions

The post فیلم آموزش مقدماتی برنامه نویسی Scala appeared first on آموزش برنامه نویسی.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *