آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO

آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO

آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO

در خدمت شما هستیم با آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. آرایه های زبان برنامه نویسی Go به شما در معرفی انواع متغیر هایی که میتواند چندین آیتم داده را مثل هم نگه دارد، اما ساختار (structure) یک نوع داده تعریف شده در زبان برنامه نویسی Go است که میتواند داده هایی که از انواع مختلف هستند را نگه دارد.  لطفا تا انتها آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO با ما همراه باشید…

آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO

ساختار یا Structures برای نشان دادن یک رکورد به کار میروند مثلا اگر شما بخواهید مسیر کتابتان در کتابخانه را نگه دارید باید این صفات را دنبال کنید.

عنوان
• نویسنده
• موضوع
• آی دی کتاب

 

آموزش تعریف ساختار (Structures) در برنامه نویسی Go

برای تعریف یک Structure باید از دستورات type و struct استفاده کنید. دستور struct یک نوع داده جدید بیشتر از تعداد اعضای برنامه تان تعریف میکند دستور type یک نام و نوع را به برنامه می چسباند در مورد مثال زیر فرمت دستور :

type struct_variable_type struct {
 member definition;
 member definition;
 ...
 member definition;
}

وقتی که نوع یک structure تعریف میشود میتواند برای تعریف متغیر های ان نوع با استفاده از دستور زیر به کار میرود.

variable_name := structure_variable_type {value1, value2...valuen}

دسترسی به اعضا یک structure

برای دسترسی به هر عضو یک structure باید از عملگر member access operator (.) استفاده کنید. عملگر دسترسی به اعضا بعنوان یک دوره زمانی بین متغیر structure و عضوی که میخواهیم به آن دسترسی پیداکنیم بکار میرودT شما میتوانید از کلمه کلیدی struct برای تعیین نوع یک structure استفاده کنید مثال زیر نمونه ای از این استفاده است

package main

import "fmt"

type Books struct {
 title string
 author string
 subject string
 book_id int
}

func main() {
 var Book1 Books /* Declare Book1 of type Book */
 var Book2 Books /* Declare Book2 of type Book */
 
 /* book 1 specification */
 Book1.title = "Go Programming"
 Book1.author = "Mahesh Kumar"
 Book1.subject = "Go Programming Tutorial"
 Book1.book_id = 6495407

/* book 2 specification */
 Book2.title = "Telecom Billing"
 Book2.author = "Zara Ali"
 Book2.subject = "Telecom Billing Tutorial"
 Book2.book_id = 6495700
 
 /* print Book1 info */
 fmt.Printf( "Book 1 title : %s\n", Book1.title)
 fmt.Printf( "Book 1 author : %s\n", Book1.author)
 fmt.Printf( "Book 1 subject : %s\n", Book1.subject)
 fmt.Printf( "Book 1 book_id : %d\n", Book1.book_id)

/* print Book2 info */
 fmt.Printf( "Book 2 title : %s\n", Book2.title)
 fmt.Printf( "Book 2 author : %s\n", Book2.author)
 fmt.Printf( "Book 2 subject : %s\n", Book2.subject)
 fmt.Printf( "Book 2 book_id : %d\n", Book2.book_id)
}
پیشنمایش

 

خروجی کد بالا

Book 1 title : Go Programming
Book 1 author : Mahesh Kumar
Book 1 subject : Go Programming Tutorial
Book 1 book_id : 6495407
Book 2 title : Telecom Billing
Book 2 author : Zara Ali
Book 2 subject : Telecom Billing Tutorial
Book 2 book_id : 6495700

ساختارها (Structure) بعنوان آرگومان های تابع

شما میتوانید از یک structure بعنوان یک آرگومان استفاده کنید مثل وقتی که یک متغیر یا pointer به آن میدهید شما میتوانید همانند مثال زیر به متغیر های Structure دسترسی پیداکنید

package main

import "fmt"

type Books struct {
 title string
 author string
 subject string
 book_id int
}

func main() {
 var Book1 Books /* Declare Book1 of type Book */
 var Book2 Books /* Declare Book2 of type Book */
 
 /* book 1 specification */
 Book1.title = "Go Programming"
 Book1.author = "Mahesh Kumar"
 Book1.subject = "Go Programming Tutorial"
 Book1.book_id = 6495407

/* book 2 specification */
 Book2.title = "Telecom Billing"
 Book2.author = "Zara Ali"
 Book2.subject = "Telecom Billing Tutorial"
 Book2.book_id = 6495700
 
 /* print Book1 info */
 printBook(Book1)

/* print Book2 info */
 printBook(Book2)
}
func printBook( book Books )
{
 fmt.Printf( "Book title : %s\n", book.title);
 fmt.Printf( "Book author : %s\n", book.author);
 fmt.Printf( "Book subject : %s\n", book.subject);
 fmt.Printf( "Book book_id : %d\n", book.book_id);
}
پیشنمایش

 

خروجی کد بالا

Book title : Go Programming
Book author : Mahesh Kumar
Book subject : Go Programming Tutorial
Book book_id : 6495407
Book title : Telecom Billing
Book author : Zara Ali
Book subject : Telecom Billing Tutorial
Book book_id : 6495700

اشاره گرها (Pointer) به ساختارها (structure) در برنامه نویسی Go

شما میتوانید اشاره گرها ها را به ساختارها تعریف کنید مثل بقیه متغیر ها

var struct_pointer *Books

اکنون،میتوانید آدرس یک متغیر structure را در متغیر pointer بالا ذخیره کنید برای یافتن آدرس یک structure باید عملگر & را قبل از نام structure مثل پایین قرار دهید

struct_pointer = &Book1;

برای دسترسی به عضوی از structure با استفاده از pointer باید از عملگر “.” استفاده کنید

struct_pointer.title;

بریم تا مثال های بالا را دوباره در برنامه بنویسیم امیدوارم که تا این جا مفهوم را فهمیده باشید

package main

import "fmt"

type Books struct {
 title string
 author string
 subject string
 book_id int
}

func main() {
 var Book1 Books /* Declare Book1 of type Book */
 var Book2 Books /* Declare Book2 of type Book */
 
 /* book 1 specification */
 Book1.title = "Go Programming"
 Book1.author = "Mahesh Kumar"
 Book1.subject = "Go Programming Tutorial"
 Book1.book_id = 6495407

/* book 2 specification */
 Book2.title = "Telecom Billing"
 Book2.author = "Zara Ali"
 Book2.subject = "Telecom Billing Tutorial"
 Book2.book_id = 6495700
 
 /* print Book1 info */
 printBook(&Book1)

/* print Book2 info */
 printBook(&Book2)
}
func printBook( book *Books )
{
 fmt.Printf( "Book title : %s\n", book.title);
 fmt.Printf( "Book author : %s\n", book.author);
 fmt.Printf( "Book subject : %s\n", book.subject);
 fmt.Printf( "Book book_id : %d\n", book.book_id);
}
پیشنمایش

 

خروجی کد بالا

Book title : Go Programming
Book author : Mahesh Kumar
Book subject : Go Programming Tutorial
Book book_id : 6495407
Book title : Telecom Billing
Book author : Zara Ali
Book subject : Telecom Billing Tutorial
Book book_id : 6495700

منبع : لینک

امیدواریم که این مطلب مورد توجه دوستان قرار گرفته باشد.

لیست مطالب جلسه قبل برنامه نویسی Go

 1. آموزش برنامه نویسی Go – زبان برنامه نویسی گو چیست؟ آشنایی با زبان و محیط برنامه نویسی Go
 2. آموزش برنامه نویسی Go – ساختار برنامه نویسی GO
 3. آموزش برنامه نویسی Go – قواعد برنامه نویسی GO
 4. آموزش برنامه نویسی Go – انواع داده در برنامه نویسی GO
 5. آموزش برنامه نویسی Go – کار با متغیر های برنامه نویسی GO
 6. آموزش کار با ثابت های برنامه نویسی GO
 7. ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO
 8. آموزش کار با حلقه ها در برنامه نویسی GO
 9. آموزش کار با توابع در برنامه نویسی GO
 10. آموزش کار با Scope Rules در برنامه نویسی GO
 11. آموزش کار با اشاره گر ها در برنامه نویسی GO

 

پیشنهاد ویژه ۱ : مقالات و کتاب های آموزشی برنامه نویسی GO

پیشنهاد ویژه ۲ : فیلم های آموزشی زبان برنامه نویسی GO

The post آموزش کار ساختار ها در برنامه نویسی GO appeared first on آموزش برنامه نویسی.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *