کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012

کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012

کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012

در این مطلب در خدمت شماییم با کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 به زبان فارسی. از ویژگی‌های کتاب آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 (خلاصه و معرفی)، پیوستگی مطالب، مثال­‌ها و اجرا مسائل آن بر روی بانک اطلاعاتی SQL Server است. تمام مطالب این کتاب با توجه بر فصل مصوب وزارت علوم و تحقیقات، به زبان ساده و روان تدوین گردیده است. این کتاب در ۸۲ صفحه و توسط مهندس رمضان عباس نژادورزی مهندس فاطمه عبدی سقاواز و مهندس بهارک شاکری اسکی ارائه شده است.

کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012

فصل اول: مراحل طراحی بانک اطلاعات

 • مراحل طراحی بانک اطلاعاتی
 • تعیین کاربرد ا اصلی بانک اطلاعاتی
 • تعیین جداول مورد نیاز بانک اطلاعاتی
 • تعیین فیلدهای مورد نیاز بانک اطلاعاتی
 • تعریف رابطه های بین جداول
 • بهینه سازی طراحی
 • بانک اطلاعاتی SQL Server
 • ورود به بانک اطلاعاتی  SQL Server
 • تایپ و اجرای دستورات SQL
 • ایجاد بانک اطلاعاتی
 • گروه های فایل
 • تغییر خواص بانک اطلاعاتی موجود
 • حذف بانک اطلاعاتی موجود
 • ایجاد و تغییر ساختار جدول
 • ایجاد جدول
 • تغییر ساختار جدول با دستور SQL
 • حذف جدول با دستور SQL
 • مسائل حل شده
 • دستور کار آزمایشگاه
 • جواب دستور کار آزمایشگاه
 • تمرین ها

فصل دوم : ورود، ویرایش ، حذف و

بازیابی اطلاعت

 • دستور INSERT
 • ویرایش رکوردهای جدول
 • حذف رکوردهای جدول
 • پرس وجوی بازیابی اطلاعات
 • عملگرها در SQL
 • بازیابی اطلاعات از جدول با دستور SELECT
 • مرتب سازی رکوردها
 • پرس وجوهای مرکب
 • عملگر  UNION
 • عملگر UNION ALL
 • عملگر INTERSECT
 • عملگر  EXCEPT
 • توابع تجمعی
 • گروه بندی اطلاعات
 • تست مقدار تهی فیلد
 • پرس وجوی فرعی
 • پیوند جداول )رابطه)
 • پیوند ضربدری
 • پیوند متعادل
 • پیوند نامتعادل
 • پیوند درونی
 • پیوند بیرونی
 • افزودن مقادیر از یک جدول به جدول دیگر
 • حذف رکوردهای یک جداول دیگر
 • مسائل حل شده
 • دستور کار آزمایشگاه
 • پاسخ دستور کار آزمایشگاه
 • تمرین ها

فصل سوم :  دیدها، رویه های ذخیره شده وتوابع

 • دید
 • ایجاد دید
 • تغییر دید
 • حذف دید
 • برنامه نویسی در  SQL
 • متغیرها
 • توضیحات
 • دستور RETURN
 • دستور PRINT
 • دستور RAISERROR
 • دستور WAITFOR
 • ساختارهای تصمیم
 • رویه های ذخیره شده
 • ایجاد رویه های ذخیره شده
 • انواع رویههای ذخیره شده
 • اجرای رویه ذخیره شده
 • تغییر رویه ذخیره شده
 • توابع تعریف شده توسط کاربر
 • انواع توابع تعریف شده توسط کاربر
 • فراخوانی توابعی که یک مقدار اسکالر را برمی گردانند
 • توابعی که یک جدول را برمی گردانند
 • فراخوانی توابع خطی که یک جدول را برمی گردانند
 • توابع چند دستوری جدولی
 • تغییر تابع
 • حذف تابع
 • مسائل حل شده
 • دستور کار آزمایشگاه
 • پاسخ دستور کار آزمایشگاه
 • تمرین

فصل چهارم : مباحث پیشرفته در SQL Server

 • بازیابی اطلاعات از کاتالوگ
 • پشتیبان گیری از اطلاعات
 • پشتیبان گیری با دستور  BACKUP DATABASE
 • دستور  RESTORE DATABASE
 • تریگرها
 • انواع تریگرها
 • ایجاد تریگر
 • مشاهده تریگرهای ایجاد شده بر روی جدول
 • پیاده سازی کاربردهای تریگر
 • تغییر تریگر
 • حذف تریگر
 • کرسرها
 • معرفی کرسر
 • مقداردهی به کرسر
 • مسائل حل شده
 • دستور کار آزمایشگاه
 • پاسخ دستور کار آزمایشگاه
 • تمرین ها
 • منابع

The post کتاب آموزش آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 appeared first on آموزش برنامه نویسی.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *